Uudised ja teated:

Navi külas Vasara tee 2 elamu projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek 03.06.-16.06.2023

Võru Vallavalitsus algatas 30.05.2023 korraldusega nr 323 projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetluse Navi külas Vasara tee 2 (katastritunnus 91801:006:0970) elamu ehitusprojekti koostamiseks. Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 03.06. – 16.06.2023. 

Avaliku väljapaneku ajal on isikutel, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada kuni 16.06.2023 eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid aadressil vald@voruvald.ee. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või menetlusosalised ei nõua asja arutamist avalikul istungil, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine kirjalikus menetluses.