Uudised ja teated:

Väikehange: Hoonejaotusplaani koostamise teenus (tähtaeg 12.06.2023 kl 12.00)

Hanke esemeks on Sõmerpalu alevikus Karja tn 2 kortermajas paiknevate korteriomandite liitmiseks vajaliku hoonejaotusplaani aluseks oleva plaani koostamine. Hankedokumendid on kättesaadavad valla dokumendiregistrist>>.

Hankeleping sõlmitakse tähtajaga 2 kuud.

 

Lisainfo:
 
Rein Kraak
hankespetsialist
5306 4722