Uudised ja teated:

Kaitsevägi korraldab õppuse Siil 2022

Kaitsevägi korraldab 16. maist kuni 3. juunini õppuse Siil 2022. Õppuse peamine tegevus toimub Valga- ja Saaremaal, kaitseväe ning Kaitseliidu harjutusaladel. Kaitseväe ning liitlaste tegevust õhus, maal ja veekogudel ning suuremahulisi liikumisi teedel on üle Eesti ja kindlasti on õppus elanike tavarütmis silmapaistval kohal.

Õppusel osalevad kaitseväelased võivad kasutada erinevaid imitatsioonivahendeid, sealhulgas paukpadruneid ja õppegranaate. Olgugi, et väljaspool harjutuslasid ei kasutata lahingmoona, võivad ka imitatsioonivahendid teha valedes kätes palju kahju. Leides õppuse alalt eseme, mille puhul tekib kahtlus, et see võib kujutada kellelegi ohtu, ei tohiks seda mitte mingil juhul ise puutuda. Sellises olukorras teavitage sellest koheselt õppusel osalejaid või häirekeskust telefonil 112.

Masinate ning õhuvahendite liiklemine ja imitatsioonivahendite kasutamine tekitavad tavapärasest rohkem müra. Kuna valjud helid võivad häirida nii lapsi kui ka koduloomi, palub kaitsevägi hoida võimalusel õppuste piirkonnas mürapelglikud loomad siseruumides ning selgitada lastele toimuva põhjust.

Kaitsevägi annab endast parima, et kasutada õppuse alasid heaperemehelikult ja mõjutada võimalikult vähe õppuse ajal tavapärast argielu. Enamik tegevusi on planeeritud päevasele ajale, arvestatakse öörahuga ning maa-alade/hoonete kasutamine õppuse ajal kooskõlastatakse eelnevalt omanikega.

Õppust puudutavate kiireloomulisemate küsimuste korral kontakteeruge kaitseväe tsiviil-sõjalise koostöö (CIMIC) spetsialistidega numbril 5745 0884 või e-posti aadressil kevadtorm@mil.ee.

Võimaldades kaitseväel ja Kaitseliidul harjutada oma kodukandis, annate sellega olulise panuse Eesti riigikaitsesse. Täname toetuse eest ja jääme lootma meeldivale koostööle. Iga okas loeb!

 

Kaitsevägi