Uudised ja teated:

Osula põhikool kuulutab välja konkursi koolipsühholoogi ametikoha täitmiseks

Osula põhikool kuulutab välja konkursi koolipsühholoogi ametikoha täitmiseks 2022.-2023. õppeaastaks. Töö toimub kolmes Võru valla koolis: Osula põhikoolis (0,3 ametikohta), Kääpa põhikoolis (0,3 ametikohta) ja Puiga põhikoolis (0,4 ametikohta).
 

Tööleasumise aeg: 22. august 2022.

 

Põhiülesanded:

 • õpilaste arengut mõjutavate tegurite hindamine;
 • õpilaste ja lapsevanemate nõustamine;
 • osalemine last ümbritsevas koostöövõrgustikus;
 • koostöö lapsevanemate, õpetajate ja teiste spetsialistidega;
 • temaatiliste loengute läbiviimine õpilastele, lapsevanematele, kooli personalile.

 

Nõuded kandidaadile:

 • erialane magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon või koolipsühholoogi kutse;
 • hea pingetaluvus ja suhtlemisoskus;
 • B-kategooria juhtimisõigus ja isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.

 

Omalt poolt pakume:

 • puhkust 56 kalendripäeva;
 • huvitavat ja vastutusrikast tööd;
 • motiveerivat töötasu;
 • täienduskoolitusi;
 • head ja toetavat kollektiivi.

 

Sooviavaldus, CV ja haridust tõendavad dokumendid palun saata 17. juuniks 2022 e-aadressil osulapk@osulapk.ee.

 

Lisainfo:

Anti Ossis

direktor

Osula kool

5645 5735