Uudised ja teated:

Vastseliina gümnaasium kuulutab välja konkursi koolipsühholoogi ametikoha täitmiseks

Vastseliina gümnaasium kuulutab välja  konkursi koolipsühholoogi  ametikoha (0,4) täitmiseks.

Kandideerijatel esitada hiljemalt 16. juuniks 2022 järgmised allkirjastatud dokumendid e-posti aadressile kool@vastseliina.edu.ee:

  • kirjalik avaldus;
  • elulookirjeldus (CV);
  • haridust tõendavate dokumentide koopiad;
  • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.