Uudised ja teated:

Võru vald tunnustas tublisid õpilasi preemiareiside ja vastuvõtuga

Võru vallavalitsusel on traditsiooniks kujunenud tänada enne koolilõpupidusid oma koolide õpilasi väga heade saavutuste eest õppetöös, kas preemiareisi või tunnustusüritusega.

Selle õppeaasta lõpus tunnustas vallavalitsus esimese ja teise kooliastme õpilasi preemiareisidega ja õpilasi alates 7. klassist kuni gümnaasiumi lõpetamiseni oodati tunnustusüritusele Võru kultuurimajja Kannel.

Tänavu võttis esimese ja teise kooliastme preemiareisidest osa iga kooli igast klassist kaks õpilast. Kokku oli 1.–6. klasside õpilasi preemiareisidel 74 ja vallavanema vastuvõtule oodati 60 õpilast. Samuti tunnustas vallavanem Võru valla koolide õpetajaid, kes on õpilasi edukalt juhendanud aineolümpiaadidel.

Vaata Võru valla koolide 7.-12. klasside parimate õpilaste ja neid olümpiaadidel juhendanud õpetajate tunnustamissündmuse fotosid siit>>

Fotode autor: Birgit Pettai

 

Lisainfo:

Siiri Konksi

haridus- ja kultuuriosakonna juhataja

5309 1595

siiri.konksi@voruvald.ee