Uudised ja teated:

Võru vallavalitsus võttis arvele peremehetud ehitised

Võru vallavalitsus teatab, et on võtnud arvele peremehetute ehitistena:

 1. Võru vallavalitsuse 25.01.2022 korralduse nr 32 „Ehitise peremehetuse väljaselgitamine" alusel Võru vallas Korgõmõisa külas Vilja katastriüksusel tunnusega 91701:001:0924 asuva teraviljalao, ehitisregistri kood 121375227. Viimane teadaolev teraviljalao seaduslik omanik oli Orava sovhoos.
   
 2. Võru vallavalitsuse 08.02.2022 korralduse nr 67 „Ehitise peremehetuse väljaselgitamine" alusel Võru vallas Lepassaare külas Risttee katastriüksusel tunnusega 91701:001:1464 asuva  hoone, ehitisregistri kood 121375231. Viimane teadaolev hoone kasutaja oli Räpina Tarbijate Ühistu. Hoonet kasutati kauplusena.
   
 3. Võru vallavalitsuse 22.02.2022 korralduse nr 86 „Ehitise peremehetuse väljaselgitamine" alusel Võru vallas Orava külas Tööstuse katastriüksusel tunnusega 91701:001:1364 asuva tootmishoone, ehitisregistri kood 121375225.  Viimane teadaolev tootmishoone  kasutaja oli aktsiaselts Kagu Pankrotivara.
   
 4. Võru vallavalitsuse 22.02.2022 korralduse nr 87 „Ehitiste peremehetuste väljaselgitamine" alusel Võru vallas Korgõmõisa külas Saeraami katastriüksusel tunnusega 91701:001:0915 asuvad: olmehoone (ehitisregistri kood 11019217), saekaater (ehitisregistri kood 121365874) ja ladu (ehitisregistri kood 121365874). Viimane teadaolev  hoonete  kasutaja oli Mati-Enn Kerge.
   
 5. Võru vallavalitsuse 22.02.2022 korralduse nr 88 „Ehitise peremehetuse väljaselgitamine" alusel Võru vallas Orava külas Puidutöökoja katastriüksusel tunnusega 91701:001:0914 asuv puidutöökoda, ehitisregistri kood 110019220. Viimane teadaolev hoone kasutaja oli Mati-Enn Kerge.

 

Vastuväited ehitiste peremehetuse või nende kohaliku omavalitsuse poolt hõivamise kohta palume esitada hiljemalt 30. maiks 2022 Võru vallavalitsusele aadressil Võrumõisa tee 4a, 65605 Võru või e-posti aadressil vald@voruvald.ee.

 

Lisainfo:

Krista Lepp

maaspetsialist

782 2716