Uudised ja teated:

Võru vallavolikogu juunikuu istungi kokkuvõte

Võru vallavolikogu pidas 15. juunil istungit Orava koolis ja läks seejärel suvepuhkusele. Järgmine volikogu istung toimub augusti keskel.

Juunikuu volikogu istungi alustuseks tegi volikogu liige ja Orava kooli õpetaja Ene Säinast koolimajas ringikäigu ning tutvustas kooli ajalugu.

Volikogu istungil tehti järgmised otsused:

  • Võru vallavalituse sotsiaalosakonna juhataja Angela Järvpõld andis ülevaate valla hooldekodudest. Antud teemat täpsustasid Sõmerpalu hooldekodu juhataja Lenhard Ermel ja Kääpa sotsiaalkeskuse juhataja Siiri Kartsepp.
  • Otsustati seada Võru vallale kuuluvale, Väimela alevikus asuvale Väiso tee 1b kinnistule eelläbirääkimistega pakkumise korras hoonestusõigus.
  • Võeti vastu määrus "Erateede remondi toetusmeede", millega sätestatakse Võru vallas asuvate elamute juurdepääsuks kasutatavate erateede remontimise taotlemise, toetuse määramise ja remondi korraldamise ja kulude katmise kord.
  • Otsustati Sotsiaalkindlustusametiga sõlmida haldusleping Ukraina peredele ühekordselt alalise elukoha leidmise/üürimise ning vajaduspõhise tõlketeenuse osutamise kulude katmiseks.
  • Kinnitati Võru valla 2021. aasta konsolideeritud majandusaruanne.
  • Kinnitati Võru Valla 2022. aasta esimene lisaeelarve.

 

Võru vallavolikogu juunikuu istung Orava kooli aulas. Foto: Birgit Pettai

 

Koostas:

Birgit Pettai

avalike suhete spetsialist

 

Lisainfo:

Kaja Kiilo

vallasekretär

5787 5848

kaja.kiilo@voruvald.ee