Uudised ja teated:

Võru Vesi jätkab päikeseparkide rajamist

Aktsiaselts Võru Vesi allkirjastas Allika veehaarde päikesepargi projekteerimise ehituslepingu. Hanke võitnud osaühing E-Systems projekteerib ja ehitab lepingu kohaselt käesoleva aasta suvel Võru linnas asuva veehaarde juurde 15 kW päikesepargi.

Aastal 2020 rajati Võru reoveepuhasti ja kontori, Võrusoo veetöötlusjaama ning Antsla reoveepuhasti juurde kolm päikeseparki koguvõimsusega 170 kW. Ettevõte plaanib järgnevatel aastatel ehitada iga-aastaselt vähemalt ühe päikesepargi reoveepuhasti või veetöötlusjaama juurde oma teeninduspiirkondades.

Aktsiaseltsi Võru Vesi juhatuse liikme Juri Gotmansi arvates on antud investeeringud ettevõtte panus keskkonnahoidu ning osaline leevendus kiire energiakulu kasvu ajastul.

Akatsiaselts Võru Vesi tegutseb Võru linnas, Antsla, Kanepi, Rõuge ja Võru valla, kokku 51 tegevuspiirkonnas.

 

AS Võru Vesi