Vabariigi aastapäeva tunnustamine 2019

22. veebruaril 2019 toimus Vastseliina rahvamajas Võru valla Vabariigi aastapäeva vastuvõtt, kus nimetati tänavune valla aukodanik ja anti üle tunnustused silmapaistvamatele tegijatele.

2019. aastal Vabariigi aastapäeva tunnustuse saajad Vastseliina rahvamajas toimunud vastuvõtul. Foto: Birgit Pettai

 

 • Võru valla aukodanik – Silja Otsar

Silja Otsar on  toimekas ja särav inimene, kes tegeleb korraga mitmete projektidega. Ta on väga hea ajaplaaneerija ja seetõttu jõuab ka palju korda saata. Teda austavad ja armastavad nii kolleegid kui ka õpilased. Ta on eeskujuks oma teadmiste ja oskustega noorematele põlvkondadele. Tänu temale on koolides, kus ta töötab, musitseerimine populaarne. Tema koostatud kontserdikavad on alati läbimõeldud, elamuslikud ja kaunid. Silja Otsari koorid on esindanud valda nii maakonnas, vabariigis kui ka välismaal. 2018. aastal tunnustati teda Eesti Kooriühingu dirigent-muusikaõpetaja tiitliga.

 

 • Võru valla aasta hariduselu edendaja – Kristi Pettai

Kristi Pettai tööd iseloomustab pühendumine meeskonnatöösse. Oma tegevusega on aidanud ta oluliselt kaasa valla hariduselu edendamisele. Õppe kaasajastamisel on ta edendanud kooli ja kogukonna vahelist koostööd, toetanud õppijaid mitmekülgse, innovaatilise ja arendava õppetöö korraldamisel. Lisaks igapäevase õppetööga tegelemisele peab ta äärmiselt oluliseks haridulike erivajadustega õpilaste individuaalset toeamist. Kristi Pettai on ka Võrumaa koolijuhtide juhatuse liige ning aktiivne eestvedaja. Ta on toetanud gümnaasiumiõppe arendamist ja kaasajastamist ning teinud väga tulemuslikku tööd hariduse väärtustamisel.

 

 • Võru valla aasta kultuurielu edendaja – Silja Vijar

Ametinimetusi on tal palju, aga eesmärk ikka üks – pakkuda oma kodukandirahvale ilusaid elamusi ja tutvustada meie paikkonda ja kodust kaugemal. Ta on inimene, kes ei lase väärt ideedele ega tehtud tegudel niisama seista või vaikselt hääbuda. Kogu aeg mõtleb ta, mida saaks veel paremini ja huvitavamalt teha, et rahval poleks igav. Kui mõnikord ei ole tema ideedega kaasatulijaid, siis ta ei jäta jonni, vaid on valmis üksinda tulest ja veest läbi minema. See inspireerib teisigi taas kaasa lööma. Ta on alati märganud tublisid inimesi enda ümber ja seisnud selle eest et, tublid saaksid tunnustatud.

 

 • Võru valla aasta noorsootöö edendaja – Helje Võõras

Helje Võõras paistab juba kaugelt silma, et on noorsootöötaja – ta on sõbralik, osaleb aktiivselt külaelu edndamisel ning on loonud noortele piirkonnas keskkonna, kuhu noored tahavad tulla ja tunnevad ennast hästi. Tema korraldatud üritused ja tegevused on huvitavad ja silamringi arendavad. Noored on tema kohta öelnud: "Ta on hästi chill ja lapsesõbralik, ratsionaalne, kahe jalaga maa peal, rohkem inimene kui pedagoog. Ta on rõõmsameelne, oskab noortega suhelda, tegleb ja teeb alati kaasa meiega." 

 

Võru valla aasta külaelu edendajad:

 • MTÜ Osula Külaselts

Osula külaselts on silma paistnud huvitavate ideede ja ettevõtlikkusega. Nende tegevusi on märgatud Võrumaal ja kaugemalgi. Nende koostööprojektid on aidanud piirkonna elu muuta atarktiivsemaks ning ühendanud piirkonna seltsid ja ettevõtjad. Suureks toeks on nad kohalikule koolile kogukonnaürituste korraldamisel. Selts väärib tunnustust piirkonna  külaelu aktiivse edendamise, positiivse maine kujundamise  ja kogukonna liitmise eest.

 

 • Viitka piikonna külavanem Kairi Lepla

Ta on olnud külavanem alates 2016. aastast. Oma tegvusega on ta muutnud külaelu põnevaks ja teguderohkeks. Tema eestvedamisel alustas tegevust kohalik käsitööklubi. Ta on korraldanud väljasõite, muutnud seltsiruumid hubaseks ning tema korraldatud üritused on meeldejäävad. Kairi Lepla on ka kui küla süda, kelle juurde saab tulla nii noor kui vana oma rõõme ja muresid rääkima.

 

 • Võru valla aasta tegu/tegija – Lapivaip 100 „Minu Eesti täna" (Ilme Aim (Vastseliina Käsitööühing ja Sirje Pakler (Meieselts Meroos))

Ilme Aim ja Sirje Pakler on olnud aktiivsed eestvedajad üle-eestilisele ettevõtmisele. Nende ettevõtmisel ühinesid käsitöötegijad üle Eesti. Koostöös valmis ilus kingitus Eesti  100. sünnipäevaks. See kingitus räägib oma lugu ja need lood on jäädvustaud fotodena albumisse. Kingitus on rännanud mööda Eestit ja loodetavasti leiab oma päriskodu ERMis.

 

 • Võru valla tulevikulootus – Emil Aništšenko

Emil Aništšenkot iseloomustatkse kui algatajat, kaasajat, teostajat, vastutajat – ta on tegija. Ta on vastutustundlik noor, kes teeb asju südamega ja pühendumisega. Emil Aništšenko osaleb aktiivselt vabariiklikel Eesti Õpilasesinduse Liidu korraldatavatel sündmustel, maakondlikel hariduselu ja noori puudutavatel sündmustel ning koolielu ja kogukonna tegemistes. Tal on eriline oskus kaasta oma tegevustesse ka teisi noori. Õppetöös on ta püüdlik ja kohusetundlik, kui mõnes aines on vaja pingutada, siis ta teeb seda ja töö viib soovitud eesmärgini. Ta paistab silma tehnilise taibu ja leidlikkusega. Lisaks õpib ta ka musikakoolis kitarri ja on õppinud professionaalide juures helitehnikat. Ise on ta öelnud nii:"Tahan olla kaasteeliste jaoks inimene, keda usaldatakse."

 

 • Võru valla aasta sportlane – Randel Päästel

Randel Päästel on noor silmapaistev sportlane, kes osaleb aktiivselt Judoklubi REI treeningutel. 2018. aasta eest on tal ette näidata muljetavaldav võistluste tulemuste nimekiri. Ta võitis A- klassis ja juunioride klassis pronksmedali. 2019. aastal A- lassi meistritevõistlustel tuli Randel Päästel Eesti noorte meistriks.

 

Võru vallavalitsuse tänukirja said:

 • Tõnu Vaask – piakaajalise ja mitmekülgse tegevuse eest kultuuritöös;
 • Malle Puolakainen – pikaajalise ja mitmekülgse tegevuse eest õpetajana;
 • Reet Käär – pikaajalise ja mitmekülgse tegevuse eest külaelu edendajana;
 • Valdur Helm – pikaajalise eduka töö eest muusikuna;
 • Merit Süving – kohusetundliku eduka töö eest õpetajana;
 • Geenart Nagel – pikaajalise ja mitmekülgse tegevuse eest õpetajana;
 • Vilve Viilo – kohusetundliku eduka töö eest õpetajana;
 • Inga Leelanss – kultuuripärandi ja traditsioonide hoidmise eest.