Vabariigi aastapäeva tunnustamine 2020

Läheneva Eesti Vabariigi 102. sünnipäeva puhul tunnustab Võru vald 19. veebruaril 2020 Võru Kandles üksikisikuid ja organisatsioone, kes oma tegevusega on oluliselt kaasa aidanud valla arengule. Tunnustused andsid üle Võru vallavolikogu esimees Georg Ruuda ja Võru valla abivallavanem Juris Juhansoo.

 

  • Võru valla aukodanik - Aino Suurmann

Aino Suurmann on inimene, kes on panustanud oma töö ja tegemistega  kogukonna, Võru valla ning maakonna arengusse. Ta on kujundanud noorte inimeste mõttemaailma, samas on jaganud tarkuseteri erinevatele põlvkondadele. Ta on Orava piirkonna tegusate eakate inimeste kontaktisikuks ja aidanud korraldada ühinenud Võru vallas üritusi eakatele. Ta on väga hea suhtleja ja nõuandja paljudes valdkondades: loodusteaduses, rahvakultuuris, turismi valdkonnas. Kui tema poole pöördutakse, siis ta ei ütle kunagi „ei" ja leiab alati lahendusi. Just seetõttu vääribki ta Võru valla aukodaniku tiitlit. 

 

  • Võru valla aasta hariduselu edendaja -  Maire Post

Maire Post on olnud üle 30 aasta lasteaia süda ja hing. Ta on pühendunult tegutsenud direktori asetäitjana õppekasvatus- ja majandusalal. Ta on väga hinnatud nii kolleegide, laste kui vanemate seas. Ta leiab alati aega vestlemiseks, ka väljaspool oma tööaega. Oma tööd teeb ta südamega. Tema  suureks kireks on  tantsimine.  Tema kaasahaarav entusiasm on pannud teisigi väärtustama rohkem tantsimist, võrkpalli ja tervisesporti. Tema eestvedamisel on lastel õnnestunud esineda maakondlikel võimlemispidudel, tantsupidudel, Võru pärimustantsufestivalil.

 

  • Aasta kultuurielu edendaja - Karin Sepp

Karin Sepa eestvedamisel on Lasva  piirkonnas toimunud  palju erinevaid kultuurisündmusi – alates püstijala komöödiatest kuni erinevate kontsertideni. Ta on kaasanud kohalikke kollektiive esinema ka teistele Maamehe Golfi talus toimuvatele üritustele nagu avatud talude päevale. Lisaks esinemiste korraldamisele on Karin alati lahkesti tulnud vastu ning võimaldanud Lasva meeskooril tasuta kasutada Tiri- ja Koka talu ruume lisaproovide läbiviimiseks ning toetanud kollektiivi kohaliku kodutoitlustamisega. Nende ürituste korraldamisega ja oma positiivse motiveeriva suhtumisega aitab ta kaasa piirkonna kultuurielu mitmekesistamisele ja arendamisele. Ta on kui päike, mis särab ja annab soojust kõigile kellega ta kohtub.

 

  • Aasta tegijad - Orava piirkonna vabatahtlikud pritsumehed ja Lasva priitahtlikud pritsumehed

Need mehed on  alati abiks, kui piirkonnas on mingi suuremat sorti probleem lahendada. Eriti tänulik on kohalik kogukond abi eest Võrumaad laastanud tormide kahjustuste likvideerimisel. Nende meestega võib arvestada ka siis kui vaja kogukonnas korraldada ja viia läbi mõni üritus. Mõlemad meeskonnad toimetavad vabatahtlikkuse alusel ning väärivad tunnustust vabatahtliku töö eest.

 

  • Aasta sportlane - Marco Kindsigo

Marco Kindsigo on võistlustantsuga tegelenud esimest klassist alates. Hobist on välja kasvanud tõsine töö. Tema  eesmärgiks on jõuda kunagi maailma kümne parima võistlustantsija hulka. 2019. aastal saavutas ta kõrgeid kohti erinevatel võistlustel nii Eestis kui ka välismaal.

 

  • Võru valla tulevikulootus - Annika Jaakson

Annika Jaakson õpib Tartu Ülikoolis arvutiteaduse instituudis. Ta oli abiks ka Tartu observatooriumis kuupsatelliidi EstCube pardaarvuti programmeerimisel. Ise ta on öelnud, et ennast tuleb tagant tõugata – huvi valdkonna vastu ei tähenda veel motivatsiooni sellega põhjalikult tegeleda. Selleks, et areneda ja uusi teadmisi saada, tuleb ennast kuidagi innustada ning leida mõni projekt, mis sunnib õppima ja paremaks saama. See võib olla koolitöö, aga võib-olla hoopis mõni kodusem ettevõtmine ja nikerdamine – näiteks roboti ehitamine või arvutimängu valmistamine.

 

  • Noorsootöö edendaja - Liina Loosaar

Liina Loosaar teeb oma tööd pühendunult, olles alati avatud väljakutseteks ja uuteks kogemusteks. Noorsootöö edendajana on ta ellu viinud mitmeid projekte ja loonud noortele mitmekülgsed võimalused noorsootöö arendamiseks. Noorte jaoks on ta alati olemas, ta on hea kuulaja – arvestav ja toetav.

 

  • Võru valla ettevõtja - Avo Leok

Tema talu on kalakasvatusega tegelenud juba peaaegu 10 aastat. Ettevõte on tuntud üle vabariigi maitsvate angersäga toodete valmistajana – brändiks kalakasvataja uhked vuntsid. Enne kalakasvatuse asutamist ei teadnud paljud inimesed angersägast midagi, kuid nüüd hinnatakse seda kala kõrgelt.  Vaatamata eluraskustele on see mees visa ja sihikindla isiksusena edasi liikunud ning pälvinud kiidusõnu oma töökuse ning muheda olekuga. Ise on ta öelnud, et teen nii palju kui jõuan ja üle oma varju ei hüppa.

 

Vallavalitsuse ja volikogu tänukirjad said:

  • Ago Ruus – pühendunud panuse eest ajaloo uurimise ja jäädvustamise eest;
  • Henn Antson – pühendunud panuse eest Väimela Tervisekeskuse arendamisel.