Vastseliina alevikus Tondi, Kivipõllu ja Kalda katastriüksuste detailplaneering

Võru Vallavolikogu 18.05.2022 otsusega nr 51 algatati Vastseliina alevikus Tondi, Kivipõllu ja Kalda katastriüksuste detailplaneering. Detailplaneeringu ala asub Vastseliina alevikus Tondi (tunnus 87401:004:0006), Kivipõllu (tunnus 87401:004:0008) ja Kalda (tunnus 87401:004:0007) katastriüksustel. Detailplaneeringuala pindala on ca 5,31 ha. Detailplaneeringu eesmärk on ehitusõiguse määramine päikesepargi rajamiseks ning juurdepääsu tee asukoha määramine. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek kehtiva Vastseliina valla üldplaneeringu muutmiseks.

Planeeringuala asukoht kaardirakenduses EVALD.

Dokumendid: