Staadioni tn 3 katastriüksuse detailplaneering

Väimela alevikus Staadioni tn 3 katastriüksuse detailplaneering algatati Võru Vallavalitsuse 06.10.2020 korraldusega nr 680. Võru Vallvalitsuse 19.10.2021 korraldusega nr 712 muudeti detailplaneeringu ala piire ning lähteseisukohti. Muudatused tehti huvitatud isiku taotluse alusel.

Planeeringuala asukoht kaardirakenduses EVALD.