Kontaktid

Võru vald on 2017. aastal loodud omavalitsusüksus Võru maakonnas. 
Võru vallaks ühinesid Lasva, Orava, Sõmerpalu, Võru ja Vastseliina vald.
 

Võru Vallavalitsus

Võrumõisa tee 4a, 65605 Võru linn
Registrikood 77000393
Tehingupartneri kood 582101 (vt rekvisiite)
Telefon 785 1242
 
Leia meid sotsiaalmeediast
 

 

Vallavalitsuse tööaeg E–R 8.00–16.30.

Vastuvõtuajad osakondade kaupa nähtavad kontaktide juures. Väljaspool vastuvõtuaega kohtume eelneval kokkuleppel!

AMETIKOHT

NIMI

  TELEFON 

E-POST

 

Vallavanem

magistrikraad õigusteaduses

Vastuvõtt esmaspäeviti

kella 9.00–12.00

Kalmer Puusepp

782 1090

5347 0970

kalmer.puusepp@voruvald.ee

Abivallavanem

(majandusalal)

bakalaureusekraad kinnisvara planeerimises

Vastuvõtt esmaspäeviti

kella 9.00–12.00

Juris Juhansoo

735 5059

526 2886

 

 

juris.juhansoo@voruvald.ee

Puhkusel 30.08.-02.09.22

 

Abivallavanem

(haridus-, kultuuri- ja sotsiaalalal)

magistrikraad õigusteaduses

Vastuvõtt esmaspäeviti

kella 9.00–12.00

Piret Otsatalu

520 3908

 

piret.otsatalu@voruvald.ee

Puhkusel 05.08.22

KANTSELEI

Vastuvõtt esmaspäeviti kella 13.00–16.00 ja neljapäeviti kella 8.00–12.00 ja kella 13.00–16.00*

*vallasekretäril esmaspäeviti kella 9.00–12.00

*dokumendihalduse spetsialistil esmaspäeviti kella 9.00–12.00, teisipäeviti kella 13.00–16.00, kolmapäeviti kella 9.00–12.00, neljapäeviti kella 9.00–12.00 ja kella 13.00–16.00

 

Vallasekretär

magistrikraad õigusteaduses

Kaja Kiilo 5787 5848

 

kaja.kiilo@voruvald.ee

 

Jurist

magistrikraad õigusteaduses
Hanna Maria Rüütli 789 8289

hannamaria.ruutli@voruvald.ee

Kantseleispetsialist

magistrikraad riigiteadustes

Helle Kauts

785 1242

helle.kauts@voruvald.ee

Puhkusel 01.08.-14.08.22

Dokumendihalduse spetsialist

kutseeriharidus sekretärina

Alice Soe 782 1576 alice.soe@voruvald.ee

Personalispetsialist

rakenduskõrgharidus halduskorralduses

Ester Valgemäe

799 9361

 

ester.valgemae@voruvald.ee

 

Avalike suhete spetsialist

bakalaureusekraad kirjanduses ja kultuuriteadustes /
kõrvaleriala: ajakirjandus ja kommunikatsioon

Birgit Pettai

5309 9116

 

birgit.pettai@voruvald.ee

 

IT-peaspetsialist

rakenduskõrgharidus infotehnoloogia süsteemides

Karl Kuningas

514 1538

karl.kuningas@voruvald.ee

Puhkusel 01.08.-19.08.22

 

IT-spetsialist

 

Alar Voomets

527 4645

alar.voomets@voruvald.ee

HARIDUS– JA KULTUURIOSAKOND 

Vastuvõtt esmaspäeviti kella 13.00–16.00 ja neljapäeviti kella 8.00–12.00 ja kella 13.00–16.00*

*haridusnõunikul esmaspäeviti kella 9.00–12.00

Haridusnõunik

magistrikraad kultuurharidustöös

Siiri Konksi

5309 1595

siiri.konksi@voruvald.ee

Puhkusel 25.07.-12.08.22

Kultuurispetsialist

rakenduskõrgharidus kultuurinõuniku, tantsujuhina

Maarika Rosenberg

516 5751

 

maarika.rosenberg@voruvald.ee

Puhkusel 08.08.22-12.08.22

Noorsootööspetsialist

rakenduskõrgharidus sotsiaaltöös

Sirle Muiste-Männik

514 7008

 

sirle.muiste-mannik@voruvald.ee

Puhkusel 19.08.-02.09.22

SOTSIAALOSAKOND

Vastuvõtt igal tööpäeval kella 8.00–12.00 ja kella 13.00–16.00*

*sotsiaalosakonna juhatajal esmaspäeviti kella 9.00–12.00

Sotsiaalosakonna juhataja

rakenduskõrgharidus sotsiaaltöös

Angela Järvpõld

789 8247

5303 8110

 

angela.jarvpold@voruvald.ee

 

Lastekaitsespetsialist

bakalaureusekraad eripedagoogikas

Riina Mandel

518 7491

riina.mandel@voruvald.ee

Puhkusel 18.07.-05.08.22

Lastekaitsespetsialist

magistrikraad eripedagoogikas

Kristina Tobreluts

5194 6420

 

kristina.tobreluts@voruvald.ee

Puhkusel 08.08.-12.08.22 ja 29.08.-02.09.22

Sotsiaaltööspetsialist

keskeriharidus sotsiaalhoolduses

Kadri Truija

5302 5280

 

kadri.truija@voruvald.ee

Puhkusel 15.08.-26.08.22

Sotsiaaltööspetsialist

magistrikraad agronoomias

Maria Saarme

785 1180

5332 4890

maria.saarme@voruvald.ee

Puhkusel 08.08.22-12.08.22

Sotsiaaltööspetsialist

rakenduskõrgharidus sotsiaaltöös

Ene Andrejev

785 1471

5329 2574

ene.andrejev@voruvald.ee

Puhkusel 01.08.22-05.08.22

Sotsiaaltööspetsialist

rakenduskõrgharidus sotsiaaltöös

Helli Kalda

785 1471

522 6285

 

helli.kalda@voruvald.ee

Puhkusel 15.08.-19.08.22

Sotsiaaltöötaja

keskeriharidus zootehnikas

Aino Kaurson

5326 8535

 

aino.kaurson@voruvald.ee

 

Avahooldustöötaja

Vastseliina

Tiiu Liivaoja

 

5354 3534

 

Puhkusel 10.08.-26.08.22

Avahooldustöötaja

Vastseliina

Külli Ziugand

5365 9546

 

Puhkusel 25.07.-05.08.22

Avahooldustöötaja

Võru

Lilia Kaldmäe

513 5343

 

lilia.kaldmae@voruvald.ee

Puhkusel 18.07.-05.08.22

Avahooldustöötaja

Orava

Eike Kaselaan

5351 3279

 

 

 

Avahooldustöötaja

Lasva

Riina Nassar

517 9250

 

riina.nassar@voruvald.ee

Avahooldustöötaja

Lasva

Vaike Maask

5550 0635  

Avahooldustöötaja

Sõmerpalu

Tiia Rahula

 

510 7662

 

 
Täiskasvanute tugiisik

 

 

Ly Pihkanen

 

5389 1053

 

ly.pihkanen@voruvald.ee

 

Täiskasvanute tugiisik

 

 

Marianne Hermann

 

5375 3223

marianne.hermann@voruvald.ee

Puhkusel 01.08.-05.08.22

MAJANDUSOSAKOND

Vastuvõtt esmaspäeviti kella 13.00–16.00 ja neljapäeviti kella 8.00–12.00

Ehitusspetsialist

üldkeskharidus

Ott Almann

5665 2826

ott.almann@voruvald.ee

Puhkusel 01.08.-14.08.22

Ehitusspetsialist

rakenduskõrgharidus maaehituses

Risto Kikkas

5365 7567

 

risto.kikkas@voruvald.ee

 

Planeeringuspetsialist

magistrikraad maastikuarhitektuuris

Triinu Jürisaar

5696 5750

 

triinu.jurisaar@voruvald.ee

Puhkusel 15.08.-26.08.22

Maaspetsialist

magistrikraad maakorraldusinsenerina

Alar Veibri

782 2716

5910 5585

alar.veibri@voruvald.ee

Arendusspetsialist

magistrikraad majandusarvestuses ja finantsjuhtimises

Merle Tsirk

524 5631

 

merle.tsirk@voruvald.ee

Puhkusel 01.08.-14.08.22

Arendusspetsialist

kutsekõrgharidusõiguses

spetsialiseerumisega tollindusele

Imre Maidla

5911 8893

imre.maidla@voruvald.ee

 

Hankespetsialist

rakenduskõrgharidus halduskorralduses

Rein Kraak

5306 4722

 

rein.kraak@voruvald.ee

 

Teedespetsialist

keskeriharidus tehnik-mehaanikuna

Peep Kimmel

735 5058

529 0640

 

peep.kimmel@voruvald.ee

 

Menetleja

(teede alal)

Aigar Kalk

5811 7805

aigar.kalk@voruvald.ee

Keskkonnaspetsialist

bakalaureusekraad keskkonnakaitses

Eva-Mai Männiste

504 9458

eva-mai.manniste@voruvald.ee

Majandusspetsialist

keskeriharidus õmblustööstuse tehnik-tehnoloogina

Aivi Jääger

5745 0366

aivi.jaager@voruvald.ee

Puhkusel 11.07.-05.08.22

Majandustöötaja

Ülo Täht

5356 1216

ulo.taht@voruvald.ee

Puhkusel 11.07.-02.08.22

Majandustöötaja Jaan Rüüberg

529 9561

jaan.ruuberg@voruvald.ee

Puhkusel 08.08.-05.09.22

Majandustöötaja

(teede alal)

Heiki Pilt

5194 8118

 

heiki.pilt@voruvald.ee

 

Majandustöötaja

Margus Muts

5329 2712

margus.muts@voruvald.ee

FINANTSOSAKOND

Vastuvõtuajad finantsosakonna juhatajal esmaspäeviti kella 9.00–12.00; 

raamatupidaja-kassapidajal iga päev kella 8.00–12.00 ja kella 13.00–16.00

Finantsosakonna juhataja

magistrikraad majandusküberneetikas

Jaano Uibo

5336 4606

 

jaano.uibo@voruvald.ee

 

Pearaamatupidaja

magistrikraad raamatupidamise ja majandusanalüüsi erialal

Eva Rõõmus

789 8294

eva.roomus@voruvald.ee

Puhkusel 22.07.-04.08.22

Vanemraamatupidaja

keskeriharidus raamatupidajana

Maire Palo

782 2712

 

 

maire.palo@voruvald.ee

Puhkusel 15.08.-30.08.22

 

Raamatupidaja

keskeriharidus kaubatundjana

Mai Koort

782 2712

 

mai.koort@voruvald.ee

 

Raamatupidaja

kutseharidus raamatupidamisassistendina

Karmen Kelp

782 2712

 

karmen.kelp@voruvald.ee

Puhkusel 11.08.-24.08.22

Raamatupidaja-kassapidaja

Jelena Jivora

735 5060

 

jelena.jivora@voruvald.ee

Puhkusel 08.08.-22.08.22