Kontaktid

Võru vald on 2017. aastal loodud omavalitsusüksus Võru maakonnas. 
Võru vallaks ühinesid Lasva, Orava, Sõmerpalu, Võru ja Vastseliina vald.
 

Võru Vallavalitsus

Võrumõisa tee 4a, 65605 Võru linn
Registrikood 77000393
Tehingupartneri kood 582101 (vt rekvisiite)
Telefon 785 1242
 
Leia meid sotsiaalmeediast
 

 

Vallavalitsuse tööaeg E–R 8.00–16.30.

Vastuvõtuajad osakondade kaupa nähtavad kontaktide juures. Väljaspool vastuvõtuaega kohtume eelneval kokkuleppel!

AMETIKOHT

NIMI

  TELEFON 

E-POST

 

Vallavanem

magistrikraad õigusteaduses

Vastuvõtt esmaspäeviti

kl 9.00–12.00

Kalmer Puusepp

782 1090

5347 0970

 

kalmer.puusepp@voruvald.ee

 

Abivallavanem

(majandusalal)

bakalaureusekraad kinnisvara planeerimises

Vastuvõtt esmaspäeviti

kl 9.00–12.00

Juris Juhansoo

735 5059

526 2886

 

 

juris.juhansoo@voruvald.ee

 

 

Abivallavanem

(haridus-, kultuuri- ja sotsiaalalal)

magistrikraad õigusteaduses

Vastuvõtt esmaspäeviti

kl 9.00–12.00

Piret Otsatalu

520 3908

 

piret.otsatalu@voruvald.ee

Puhkusel 06.06.-17.06.2022

KANTSELEI

Vastuvõtt esmaspäeviti kl 13.00–16.00 ja neljapäeviti kl 8.00–12.00 ja kl 13.00–16.00*

*vallasekretäril esmaspäeviti kl 9.00–12.00; registripidajal iga päev kl 8.00–12.00 ja kl 13.00–16.00

 

Vallasekretär

teenistussuhe peatatud

 

 

 

 

 

Vallasekretär

magistrikraad õigusteaduses
 

Kaja Kiilo 5787 5848

kaja.kiilo@voruvald.ee

Puhkusel 23.05.-27.05.22

Jurist (ametikoht täitmata)


 

       

Kantseleispetsialist

magistrikraad riigiteadustes

Helle Kauts

785 1242

 

helle.kauts@voruvald.ee

 

 

Registripidaja

keskeriharidus toidukaupade kaubatundmises

Anne Trumm

782 1576

 

anne.trumm@voruvald.ee

 

 

Personalispetsialist

rakenduskõrgharidus halduskorralduses

Ester Valgemäe

799 9361

ester.valgemae@voruvald.ee

Puhkusel 16.05.-20.05.22

 

Avalike suhete spetsialist

bakalaureusekraad kirjanduses ja kultuuriteadustes /
kõrvaleriala: ajakirjandus ja kommunikatsioon

Birgit Pettai

5309 9116

 

 

birgit.pettai@voruvald.ee

Puhkusel 16.05.-19.05.22

 

IT-peaspetsialist

rakenduskõrgharidus infotehnoloogia süsteemides

Karl Kuningas

514 1538

 

karl.kuningas@voruvald.ee

Puhkusel 30.05.-22.06.22

 

IT-spetsialist

kutseharidus meister-seadistamises

Guido Keskküla

528 4359

 

 

 

 

guido.keskkula@voruvald.ee

 

 

 

 

 

HARIDUS– JA KULTUURIOSAKOND 

Vastuvõtt esmaspäeviti kl 13.00–16.00 ja neljapäeviti kl 8.00–12.00 ja kl 13.00–16.00*

*haridus- ja kultuuriosakonna juhatajal esmaspäeviti kl 9.00–12.00

Haridus– ja kultuuriosakonna juhataja

magistrikraad kultuurharidustöös

Siiri Konksi

5309 1595

 

siiri.konksi@voruvald.ee

 

 

Kultuurispetsialist

rakenduskõrgharidus kultuurinõuniku, tantsujuhina

Maarika Rosenberg

516 5751

 

maarika.rosenberg@voruvald.ee

Puhkusel 09.05.-13.05.22

 

Noorsootööspetsialist

rakenduskõrgharidus sotsiaaltöös

Sirle Muiste-Männik

514 7008

sirle.muiste-mannik@voruvald.ee

 

 

SOTSIAALOSAKOND

Vastuvõtt igal tööpäeval kell 8.00–12.00 ja kl 13.00–16.00*

*sotsiaalosakonna juhatajal esmaspäeviti kl 9.00–12.00

Sotsiaalosakonna juhataja

rakenduskõrgharidus sotsiaaltöös

Angela Järvpõld

789 8247

5303 8110

 

 

angela.jarvpold@voruvald.ee

Puhkusel 09.05.-13.05.22

 

 

Lastekaitsespetsialist

bakalaureusekraad eripedagoogikas

Riina Mandel

518 7491

 

riina.mandel@voruvald.ee

 

 

Lastekaitsespetsialist

magistrikraad eripedagoogikas

Kristina Tobreluts

5194 6420

 

 

 

kristina.tobreluts@voruvald.ee

 

 

 

 

 

Sotsiaaltööspetsialist

keskeriharidus sotsiaalhoolduses

Kadri Truija

5302 5280

 

 

kadri.truija@voruvald.ee

Puhkusel 23.05.-27.05.22

 

 

Sotsiaaltööspetsialist

magistrikraad agronoomias

Maria Saarme

785 1180

5332 4890

maria.saarme@voruvald.ee

Puhkusel 09.05.-13.05.22

 

Sotsiaaltööspetsialist

rakenduskõrgharidus sotsiaaltöös

Ene Andrejev

785 1471

5329 2574

ene.andrejev@voruvald.ee

 

 

Sotsiaaltööspetsialist

rakenduskõrgharidus sotsiaaltöös

Helli Kalda

785 1471

522 6285

 

helli.kalda@voruvald.ee

Puhkusel 09.05.-13.05.22

Sotsiaaltöötaja

keskeriharidus zootehnikas

Aino Kaurson

5326 8535

 

aino.kaurson@voruvald.ee

 

 

Avahooldustöötaja

Vastseliina

Tiiu Liivaoja

 

5354 3534

 

 

Avahooldustöötaja

Vastseliina

Külli Ziugand

5365 9546

 

 

Avahooldustöötaja

Võru

Lilia Kaldmäe

513 5343

lilia.kaldmae@voruvald.ee

 

Hooldustöötaja

Parksepa sotsiaalmaja

Vaike Runtal

   

Avahooldustöötaja

Orava

Eike Kaselaan

5351 3279

 

 

Avahooldustöötaja

Lasva

Riina Nassar

517 9250

 

riina.nassar@voruvald.ee

 

Avahooldustöötaja

Lasva

Vaike Maask

5550 0635  

Avahooldustöötaja

Sõmerpalu

Tiia Rahula

 

510 7662

 

 
Täiskasvanute tugiisik

 

 

Ly Pihkanen

 

5389 1053

 

ly.pihkanen@voruvald.ee

 

Täiskasvanute tugiisik

 

 

Marianne Hermann

 

5375 3223

 

 

marianne.hermann@voruvald.ee

Puhkusel 02.05.-15.05.22

 

MAJANDUSOSAKOND

Vastuvõtt esmaspäeviti kl 13.00–16.00 ja neljapäeviti kl 8.00–12.00

Ehitusspetsialist

üldkeskharidus

Ott Almann

5665 2826

 

ott.almann@voruvald.ee

 

Ehitusspetsialist

rakenduskõrgharidus maaehituses

Risto Kikkas

5365 7567

785 1090

 

risto.kikkas@voruvald.ee

Puhkusel 16.05.-29.05.22

Planeeringuspetsialist

magistrikraad maastikuarhitektuuris

Triinu Jürisaar

5696 5750

 

triinu.jurisaar@voruvald.ee

 

Maaspetsialist

magistrikraad maakorraldusinsenerina

Alar Veibri

782 2716

5910 5585

 

 

 

alar.veibri@voruvald.ee

Puhkusel 16.05.-29.05.22

 

 

Maaspetsialist

magistrikraad insener-maakorraldajana

Krista Lepp

782 2716

krista.lepp@voruvald.ee

Puhkusel 09.05.-20.05.22

Arendusspetsialist

magistrikraad majandusarvestuses ja finantsjuhtimises

Merle Tsirk

524 5631

 

merle.tsirk@voruvald.ee

 

Hankespetsialist

teenistussuhe peatatud

       

 

Hankespetsialisti asendaja

rakenduskõrgharidus halduskorralduses

Rein Kraak

5306 4722

 

rein.kraak@voruvald.ee

Puhkusel 09.05.-13.05.22 ja 23.05.-27.05.22

Teedespetsialist

keskeriharidus tehnik-mehaanikuna

Peep Kimmel

735 5058

529 0640

peep.kimmel@voruvald.ee

 

Menetleja

(teede alal)

 

Aigar Kalk

5811 7805

aigar.kalk@voruvald.ee

 

 

Keskkonnaspetsialist (ametikoht täitmata)

 

 

 

 

 

Majandusspetsialist

keskeriharidus õmblustööstuse tehnik-tehnoloogina

Aivi Jääger

5745 0366

 

 

aivi.jaager@voruvald.ee

Puhkusel 09.05.-13.05.22

 

Majandustöötaja

Ülo Täht

5356 1216

ulo.taht@voruvald.ee

 

Majandustöötaja Jaan Rüüberg

529 9561

jaan.ruuberg@voruvald.ee

 

Majandustöötaja

(teede alal)

Heiki Pilt

5194 8118

 

heiki.pilt@voruvald.ee

Puhkusel 09.05.-13.05.22

Majandustöötaja

Margus Muts

5329 2712

 

margus.muts@voruvald.ee

Puhkusel 16.05.-20.05.22

FINANTSOSAKOND

Vastuvõtuajad finantsosakonna juhatajal esmaspäeviti kl 9.00–12.00; 

raamatupidaja-kassapidajal iga päev kl 8.00–12.00 ja kl 13.00–16.00

Finantsosakonna juhataja

magistrikraad majandusküberneetikas

Jaano Uibo

5336 4606

 

jaano.uibo@voruvald.ee

Puhkusel 30.05.-03.06.22

Pearaamatupidaja

magistrikraad raamatupidamise ja majandusanalüüsi erialal

Eva Rõõmus

789 8294

 

eva.roomus@voruvald.ee

 

Vanemraamatupidaja

keskeriharidus raamatupidajana

Maire Palo

782 2712

 

maire.palo@voruvald.ee

Puhkusel 23.05.-27.05.22

Raamatupidaja

keskeriharidus kaubatundjana

Mai Koort

782 2712

 

 

 

mai.koort@voruvald.ee

Puhkusel 16.05.-20.05.22

 

 

Raamatupidaja

kutseharidus raamatupidamisassistendina

Karmen Kelp

782 2712

 

karmen.kelp@voruvald.ee

 

 

Raamatupidaja

Taimi Tintso

782 2712

 

taimi.tintso@voruvald.ee

 

 

Raamatupidaja-kassapidaja

Jelena Jivora

735 5060

 

 

jelena.jivora@voruvald.ee

Puhkusel 23.05.-24.05.22