2020. aasta kaasava eelarve realiseerimise objektiks on Kääpa külla rajatav madalseikluspark

2020. aastal kogus kõige enam hääli Marju Parve ja Sirle Muiste esitatud ettepanek rajada Kääpa külla madalseiklusrada hinnangulise maksumusega 20 000 eurot. Ettepanek viiakse Võru vallavalitsuse poolt ellu 2021. aasta jooksul. 
 

Tutvustus

Kääpa küla elanikud peavad tervislikku liikumist väga oluliseks ja oma iga-aastastesse tegevustesse planeeritakse mitmeid liikuma kutsuvaid tegevusi, näiteks traditsiooniline teatejooks ja discgolfivõistlus. Lisaks on MTÜ Kääpa küla liikmed ise eeskujuks ja võtavad aktiivselt osa Võrumaa pikamaajooksu sarjas ning löövad kaasa erinevates liikuma kutsuvates projektides. Koostöös Võru vallaga on taastatud Kääpa küla matkarada, mis on märgistatud ka Võrumaa Spordiliidu poolt. Kõik eelpool nimetatud tegevused on heaks võimaluseks kogu perega koos sportida. Ettapaneku esitajate arvates on aga noorte seas vabal ajal liikumist ja sportimist vähe. Kääpa noortekeskuse õuealal on väike mänguväljak, kus leiavad tegevust pisemad, aga juba suurematele noortele huvipakkuvaid välitegevusi napib. Sellest ka madalseiklusraja mõte.

Madalseiklusrada võimaldab aktiivseid tegevusi väljas ja metsas, pakub põnevust ja ka kehalisi väljakutseid erinevas vanuses ja füüsilises vormis noortele. Ettapaneku esitajad usuvad, et noortes liikumisharjumuste kujundamine annab neile harjumuse kogu eluks. Kuna discgolfirada ja ka matkarada külastavad paljud huvilised väljastpoolt Võru valda, siis annab madalseikluspark võimaluse tulla kogu perega ja kõigil on huvitavat ning kasulikku tegevust.

Võru vallavalitsusele esitati 2020. aastal neli kaasava eelarve ettepanekut

Võru vallavalitsus ootas 2020. aasta kaasava eelarve ettepanekuid 2021. aasta investeeringute läbiviimiseks 24. septembrist kuni 15. oktoobrini. Kokku esitati vallavalitsusele neli ettepanekut:

  1. infotahvlid kõikidesse küladesse (Viive Tomson);
  2. Voki-Tamme bussipeatuse rajamine mõlemal suunal (Maarja Tamra);
  3. tuletõrje veevõtukohtade rajamine hajaasustuses (Aleks Pai);
  4. madalseiklusrada Kääpa külla (Marju Parv ja Sirle Muiste).

Suur tänu kõigile ettepanekute esitajatele!

Kõik neli ettepanekut esitati hääletusele, mis toimus 1.-7. detsembril 2020 elektrooniliselt valla kodulehel ja Võru vallamajas kohapeal. 

2020. aasta kaasava eelarve protsessis esitatud ettepanekute kokkuvõtted