Vabariigi aastapäeva tunnustamine 2018

2018. aasta Võru valla Vabariigi aastapäeva tähistamine toimus 23. veebruaril 2018 Vastseliina rahvamajas.

 • Võru valla aukodanik 2018 (elutöö preemia kavaler) – Maie Kõrvel

Maie Kõrvel osales 1957. aastast alates aktiivselt näiteringis ja rahvatantsurühmades. Ühtekokku  tantsis ta 25 hooaega.Ta on juhendanud algklasside tantsurühma ja töötanud õpetajana 30 aastat. Oma viimastel eluaastatel töötas ta eakate klubi võimelmisrühma juhendajana. Tal oli alati oma arvamus, mida julges ka välja öelda. Tema arvates peab kõik olema selge, loogiline ja säästlik. 

 

 • Aasta hariduselu edendaja – Aiki Jõgeva

Aiki Jõgeva tööd iseloomustab suur pühendumus, asjatundlikkus ja teaduslik lähenemine. Tema juhendamisel osalevad õpilased ülemaailmses koolide keskkonnaprogrammis GLOBE. Aiki Jõgeva õpilased on pälvinud USA saatkonna auhinna keskonnalaste uurimustööde eest. Eraldi tähelepanuvääriv on tema töö rahvusvaheliste koostöö ja tööpraktikate projektide ja nende korraldamine ning kureerimine.Tema tegevus väärib tunnustamist kui hariduselu uuendaja ja arendaja. Talle on oluline, et lisaks teoreetilistele teadmistele oleks võimalik õpitud rakendada praktiliselt. Aiki Jõgeva on hea motivaator ja alati avatud uuele.

 

 • Aasta kultuurielu edendaja – Airika Saamo

Airika Saamo on aktiivne Sulbi Maarahva Seltsi liige ja tema lennukad ideed leivad  poolehoidu seltsi liikmete seas. Ühestki ettevõtmisest ei jää kõrvale ka tema pereliikmed. Airika Saamo eestvedamisel korraldatakse külas suurejoonelisi üritusi. Lisaks põhitööle juhendab ta külateatrit. Trupp on pälvinud kiidusõnu ja kõrgeid tunnustusi nii maakonnas kui ka vabariigis. Teda iseloomustab pidev tegutsemisoov ja pühendumus kultuurielu edendamisel.

 

 • Aasta tegu – uudse õuesõppeklassi rajamine Parksepa keskkooli (Andres Breidaks)

Andres Breidaksi algatusel rajati 2017. aastal Parksepa keskkooli juurde linnus, mis on võetud kasutusele õuesõppeklassina. Koostöös õpilastega korraldati koolis  suursündmusena keskajapäev, kus kogu päeva vältel oli võimalus osaleda erinevates keskaegsetes töötubades. See sündmus pälvis tähelepanu ka meedias. Tegevus väärib tunnustust uudse lahendusena õuesõppe arendamisel ning koolielu atraktiivsemaks muutmisel.

 

 • aasta õpetaja – Aive Pähn

Aive Pähn on töötanud 2008. aastast koolis kehalise kasvatuse õpetajana. Oma tundides kasutab ta erinevaid mängulisi ja muusikalisi elemente, et muuta tunnid sisutihedaks ja õpilastele huvitavamaks. Ta jälgib õpilaste omapära, peab tähtsaks arengut ning motiveerib ka vähem võimekaid lapsi spordiga tegelema. Spordiringide töös pöörab ta suurt tähelepanu spordialade tehnika viimistlemisele, mis on taganud head tulemused võistlustel. Aive Pähn korraldab rahvusvahelisi suvekursusi ning viib läbi treeninglaagreid õpilastele. Ta on aktiivne osaleja koolitustel nii õppija kui ka koolitajana.

 

 • aasta sportlane – Laura Joonas

Laura Joonas on sündinud 24. veebruaril. Tal on oma spordiala, mida ta on teinud lapsest saati. Tema nimel on kuus kulda, neli hõbedat ja kaks pronksmedalit. Ta on Eesti meister orienteerumises pikal rajal ning osalenud Eesti koondises orienteerumise maailmameistrivõistlustel.

 

 • aasta tulevikulootused:

Tarvo Täht

Tarvo Täht on 17-aastane noor, kes on saanud parima noorkotka tiitli. Juba aastaid on ta näidanud ennast tubli võrkpallurina. Ta on saavutanud märkimisväärseid tulemusi noorukite karikaturniiril ning valitud turniiri parimate mängijate hulka. Tema treener on öelnud, et temast tuleb tugev mängija-tähesadu.

 

Egert Kanep

Egert Kanep lõpetas 2014. aastal põhiõppes klassikalise kitarri eriala. Aastate pikkuste õpingute tulemusena on ta omandanud erinevate muusikainstrumentide mängimise oskuse ning süvenenud muusika loomise olemusse. Teda võib nimetada multifunktsionaalseks instrumentalistiks. Egert Kanep on andekas noor, kes tahab koguda palju teadmis ja oskusi ning haarab teisedki oma tegemistesse.

 

 • aasta külaelu edendaja - Loosi Kandi Selts

Loosi Kandi Selts on silma paistnud huvitavate ideede ja ettevõtlikkusega. Nende tegevusi on märgatud Võrumaal ja kaugemalgi. Koostöös Humaliste kultuuri- ja pärimustaluga korraldatakse erinevaid sündmusi kogukonna rahvale, näiteks esmaspäevased kinoõhtud ja koolivaheaja kinoseansid, väikekandle ja mandoliini õpitoad, lugemisõhtud raamatukogus jne. Selts väärib tunnustust piirkonna  külaelu aktiivse edendamise, positiivse maine kujundamise ja kogukonna liitmise eest.

 

Vallavalitsuse tänukirjad said järgmised kodanikud:

 • Anu Säre – pikaajalise ja mitmekülgse tegevuse eest õpetajana;
 • Kalju Haabmets – pikaajalise ja mitmekülgse tegevuse eest õpetajana;
 • Geenart Nagel – pikaajalise ja mitmekülgse tegevuse eest õpetajana;
 • Kaidi Järvpõld – pikaajalise eduka töö eest;
 • Küllike Nagel – pikaajalise ja mitmekülgse tegevuse eest õpetajana;
 • Airi Pütsep – kultuurielu mitmekesistamise eest;
 • Karin Sepp – kultuurielu mitmekesistamise eest;
 • Lasva-Kääpa kergliiklustee valgustus;     
 • Tea Kallaste – kultuuripärandi ja traditsioonide hoidmise eest;
 • Annika Laane – kohusetundliku eduka töö eest õpetajana;
 • Kertu Torn – kohusetundliku eduka töö eest õpetajana;
 • Mare Jakovets – aktiivse külaelu edendamise eest;
 • Sulbi kohvik (Indrek Noorsalu ja Kristina Turi) – aktiivse külaelu ja väike ettevõtluse edendamise eest.