Hanked

Järjestatud uuemast vanemaks

 

Võru valla 2018. aasta teehooldustööd RH 196324 (2018)

Korraldatud jäätmevedu Võru ja Sõmerpalu vallas RH 152908 (2014)

Väimela lastepäevakodu ventilatsioonisüsteemide ehitamine ja rühmaruumi remont RH 152365 (2014)

Puiga lasteaia mänguväljaku inventari hange RH 144602 (2013)

Bussi kapitalirent RH 144339 (2013)

Puiga lasteaia mööbli ja sisustuse hange RH 140702 (2013)

Puiga lasteaia juurdeehituse ja rekonstrueerimise finantseerimine RH 140146 (2013)

Tseatsungõlmaa lasketiiru juurdepääsutee teelõigu rekonstrueerimine RH 137276 (2012)

Puiga lasteaia juurdeehitus ja rekonstrueerimine RH 135706 (2012)

Puiga lasteaia juurdeehituse ja rekonstrueerimise ehitusjärelevalve teostamine RH 135532 (2012)

 Võru Vallavalitsuse poolt teostatavate ja teostatud riigihangete kohta saab informatsiooni riigihangete registristVõru valla 2021.aasta hankeplaan kinnitatakse hiljemalt ühe kuu jooksul pärast eelarve vastuvõtmist.