2021. aasta kaasava eelarve realiseerimise objektis on Puiga külla rajatav madalseiklusrada

2021. aastal kogus kõige enam hääli Merike Lipu ja Kaija Vahtra esitatud ettepanek Puiga külla madalseiklusraja rajamiseks (198 häält) hinnangulise maksumusega 20 000 eurot. Ettepanek viiakse Võru vallavalitsuse poolt ellu 2022. aasta jooksul. 

 

Tutvustus

Puiga külas elab palju noori peresid, samuti asub seal Puiga Põhikool ja lasteaed Siilike, kuid vaba aja veetmiseks tingimusi napib. Madalseiklusrada Puiga külas oleks hea võimus meelitada igas vanuses lapsi olema aktiivsemad. Lähedal asuv koolimaja saaks kasutada seiklusrada  õuevahetundide ajal, pikapäevarühmas, kehalise kasvatuse tunnis ning lõimida erinevaid tegevusi isegi ainetundides. Madalseiklusrada leiaks kindlasti kasutust ka külaelanike poolt, kuna üheskoos ronimine ning erinevate oskuste arendamine tuleb kõigile kasuks, millest hiljem kujuneks välja iseseisev liikumisoskus.

Projekti eesmärk on kutsuda kõiki inimesi veel rohkem viibima õues värskes õhus ning arendada erinevaid oskusi ronides seiklusrajal.

Madalseiklusrada ulatub maapinnast paari meetri kõrgusele, tänu sellele rada ei eelda spetsiaalset turvavarustust. Tasakaal, ronimine ja kõrgustega harjutamine on kasulik kõigile. Kahjuks tänapäeva lapsed ei jõua ega oska enam ronida, samuti puudub neil tasakaal. Kõiki neid oskusi saab arendada seiklusrajal.

Võru vallavalitsusele esitati üheksa kaasava eelarve ettepanekut

Võru vallavalitsus ootas kaasava eelarve ettepanekuid järgmise aasta investeeringu teostamiseks 23. septembrist kuni 14. oktoobrini. Meeldiv on tõdeda, et sel aastal esitati rohkem ettepankuid kui möödud aastal.

 

Kokku esitati üheksa ettepanekut:

  1. Võrumõisa külas peatänava valgustus (Aivo Saarniit);
  2. liiklusohtliku teelõigu valgustamine Raiste-Runda lõigu esimene etapp (Merlis Hirs);
  3. välijõusaali rajamine Orava piirkonda (Liina Loosaar ja Mari Lehes);
  4. Viitka küla südames asuva tiigi korrastamine (Merlin Metsla);
  5. multifunktsionaalne palliväljak Lasva külla I etapp (Koit Roots ja Kaisa Kahre);
  6. Vastseliina madalseiklusrada (Merlis Pajustik);
  7. madalseiklusrada Puiga külla (Merike Lipp ja Kaija Vahtra);
  8. bussiootepaviljonidesse infotahvlite paigaldamine (Viive Tomson);
  9. kergliiklustee Võru-Osula rist-Osula-Varese-Sõmerpalu-Järvere-Võru (Luule Metsla). Esitatud ettepanek ületab Võru vallas kehtestatud kaasava eelarve suurust, milleks on 20 000 eurot, mistõttu ei saa seda ettepanekut edasi menetleda, kuid Võru vald võtab nimetatud kergliiklustee  rajamise vajalikkust arvesse ning tegeleb sellega võimaluste avanedes.


Kaasava eelarve ettapnekute koondtabel 


Täname kõiki ettepanekute esitajaid põnevate ettepanekute eest!
 

Kõik ettepanekud esitatati hääletusele, mis toimus 8.-14. novembril 2021 elektrooniliselt valla kodulehel ja Võru vallamajas kohapeal. Hääletusel sai osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukohaks oli rahvastikuregistri andmetel 8. novembri 2021 seisuga Võru vald. Iga hääletusel osalev isik sai hääletada ühe meelepärase idee poolt. Hääletamiseks oli vajalik ID-kaart, Mobili-ID või Smart ID. Enim hääli saanud idee viib Võru vallavalitsus ellu 2022. aastal.

 

Merle Tsirk

arendusspetsialist ja kaasava eelarve kontaktisik

782 1371

524 5631

merle.tsirk@voruvald.ee