Kaasav eelarve 2022

Võru vallavalitsus ootab kaasava eelarve ettepanekuid 1. septembrist kuni 9. oktoobrini 2022 vallavalitsuse e-postile vald@voruvald.ee või tavapostiga aadressile Võrumõisa tee 4, Võru 65605.

Ettepaneku esitamisel tuleb lähtuda sellest, et idee on reaalselt teostatav (ajaline, rahaline, tehniline ja õiguslik aspekt) ega tekitaks ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.
 

Investeerimisobjekt peab olema:

  • Võru vallaga seotud;
  • pakkuma avalikku hüve;
  • olema avalikus kasutuses;
  • maksumusega kuni 20 tuhat eurot;
  • realiseeritav 2023. aasta jooksul.


Ettepaneku vorm on kättesaadav Võru vallamajas paberkandjal ja valla kodulehel kaasava eelarve lehel. Ettepanek peab sisaldama:

1) esitaja nime, kontakttelefoni ja e-posti aadressi;

2) idee nimetust (kokkuvõttev lause, mis iseloomustab ettepaneku sisu);

3) idee kirjeldust, planeeritavat asukohta, eesmärki ja olulisust Võru vallale;

4) sihtrühma kirjeldust;

5) idee hinnangulist maksumust;

6) muud olulist infot ja ideed iseloomustavat materjali (eskiis, joonis, foto jne).

 

Laekunud ideed vaatab üle Võru vallavalitsus, kaasates protsessi ettepanekute esitajad. Aruteludel valitakse välja ideed, mis avaldatakse ka valla kodulehel ning pannakse rahvahääletusele. Lisaks kodulehel avaldatud ideede lühikokkuvõtetele, on ideede autoritel võimalus oma ideed kogukonnale tutvustada.

 

NB! Võru vallavalitsus ootab ideede esitajatelt aktiivset osalemist kaasava eelarve protsessi erinevates etappides, sh hilisemad arutelud ja ideede tutvustamine.

 

Kaasava eelarve kontaktisikud vallas on arendusspetsialist(id), telefonidel +372 5911 8893, +372 524 5631 või e-posti aadressil vald@voruvald.ee

 

Dokumendid:

Kaasava eelarve ettepaneku esitamise vorm

Võru valla kaasava eelarve menetlemise kord

Rahandusministeeriumi kaasava eelarve juhend