KOV valimised 2021

 

KODUS HÄÄLETAMISEKS PALUME HELISTADA TELEFONIL 5692 0660

 

Valimisringkond, volikogu liikmete arv

Volikogu võttis 09.06.2021 istungil vastu otsuse nr 276, millega

 • määrati Võru Vallavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvuks 21
 • moodustati 17. oktoobril 2021 toimuvaks Võru Vallavolikogu valimiseks üks valimisringkond numbriga 1, mille piiriks on Võru valla haldusterritooriumi piir.
 • määrati Võru vallas valimisringkonnas nr 1 mandaatide arvuks 21.

Võru valla valimiskomisjon

Volikogu kinnitas 09.06.2021 istungil Võru valla valimiskomisjoni koosseisu

Valimiskomisjoni koosseis

 • komisjoni esimees vallasekretär Inga Leelanss, inga.leelanss@voruvald.ee, tel 7821365, mobiil 5692 0660
 • komisjoni aseesimees Kaja Kiilo, kaja.kiilo@voruvald.ee, tel 5787 5848
 • liikmed: Ester Valgemäe, Karl Kuningas, Inge Vill
 • asendusliikmed: Birgit Pettai, Anne Trumm

Valimiskomisjoni asukoha aadress on Võrumõisa tee 4a, Võru linn (Võru Vallavalitsuse hoone)

Valimiskomisjoni tööajad (kinnitatud valimiskomisjoni 02.08.2021 otsusega nr 2)

 • kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks kandidaatide registreerimiseks esitamise algusest kuni kandideerimisest loobumise viimase päevani, s.o 18. augustist 2021 kuni 15. septembrini 2021 (k.a) tööpäevadel (v.a 7. ja 9. septembril 2021) kell 9.00–12.00 ja 13.00–16.30;
 • 7. septembril 2021 kell 9.00–12.00 ja 13.00–18.00;
 • 9. septembril 2021 kell 9.00-12.00 ja 13.00-19.00;
 • 16. septembrist 2021 kuni valimispäevani (17. oktoobrini 2021) igal esmaspäeval kell 9.00-12.00;
 • valimispäeval, 17. oktoobril 2021 kell 9.00 – 23.00;
 • 18. oktoobril 2021 kell 10.00 – 16.30;
 • 9. septembril 2021 kell 18.00 toimub kandidaatide registreerimine ja erakondade, valimisliitude ning üksikkandidaatide järjekorra andmise liisu heitmine;
 • 18. oktoobril 2021 kell 10.00 toimub häälte teistkordne ülelugemine Võru vallamaja saalis asukohaga Võrumõisa tee 4a, Võru linn.

Valimisliitude registreerimise otsustusi teeb valimiskomisjon jooksvalt vastavalt nõuetekohaste dokumentide esitamise järjekorrale.

Vastavalt töö mahule ja vajadusele koguneb komisjon toiminguid ja otsustusi tegema ka väljaspool kinnitatud aega.

Valimiskomisjoni protokollid

Valimiskomisjoni otsused

Võru valla jaoskonnakomisjonid

Võru Vallavalitsuse 24.08.2021 määrus nr 5 valimisjaoskondade moodustamise kohta

Võru vallas on moodustatud 6 valimisjaoskonda:

 • Valimisjaoskond nr 1 hääletamisruum asub teisel (reedel, 15.10.2021) ja esimesel päeval (laupäeval, 16.10.2021) enne valimispäeva ja valimispäeval (pühapäeval, 17.20.2021) Lasva Rahvamajas (Palo tee 46, Lasva küla, Võru vald, Võru maakond).
 • Valimisjaoskond nr 2 hääletamisruum asub teisel ja esimesel päeval enne valimispäeva ja valimispäeval Orava Kultuurimajas (Pargi tee 2, Orava küla, Võru vald, Võru maakond).
 • Valimisjaoskond nr 3 hääletamisruum asub teisel päeval enne valimispäeva (15.10.2021) Sõmerpalu Teenuskeskuses (Kooli tn 1, Sõmerpalu alevik, Võru vald, Võru maakond) ja esimesel päeval enne valimispäeva (16.10.2021) ja valimispäeval (17.10.2021) Osula Põhikoolis (Osula kool, Osula küla, Võru vald, Võru maakond).
 • Valimisjaoskond nr 4 hääletamisruum asub kõigil eelhääletamise päevadel (s.o esmaspäevast laupäevani, 11.10.2021 - 16.10.2021) ja valimispäeval Vastseliina Rahvamajas (Võidu tn 38, Vastseliina alevik, Võru vald, Võru maakond).
 • Valimisjaoskond nr 4 korraldab ka esmaspäevast neljapäevani eelhääletamist väljaspool elukohajärgset valimisringkonda ning vajadusel hääletamist  ka asukohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses.
 • Valimisjaoskond nr 5 hääletamisruum asub teisel päeval enne valimispäeva (15.10.2021) Väimela Tervisekeskuses (Matussaare tee 2, Väimela alevik, Võru vald, Võru maakond) ja esimesel päeval enne valimispäeva (16.10.2021) ja valimispäeval (17.10.2021) Parksepa Keskkoolis (Võru tee 4, Parksepa alevik, Võru vald, Võru maakond).
 • Valimisjaoskond nr 6 hääletamisruum asub teisel ja esimesel päeval enne valimispäeva ja valimispäeval Puiga Põhikoolis (Järve tn 7, Puiga küla, Võru vald, Võru maakond).
 • Kodus hääletamist korraldavad valimisjaoskond nr 3 ja valimisjaoskond nr 4.

Valimiste info

 

KOV2021 Hääletamisviisid EST