Kriisideks valmisolek

 
1. Kogukonna ohutus
 
1.1. Tuleohutus
Tuleõnnetuste statistika on leitav SIIT
Infoga ohutust käitumisest, samuti tuleohutuse tagamise võimaluste ja nõuetega saab tutvuda Päästeameti teemalehel
 
1.2. Veeohutus
Võru valla ametlikud ujumiskohad:
• Parksepa ujumiskohad Kanariku järve ääres
• Väimela ujumiskoht Mäejärve ääres
• Lasva järve ujumiskoht
• Orava järve ujumiskoht
• Kirikumäe järve ujumiskoht
• Järvere ujumiskoht Vagula järve ääres
 
Veeõnnetuste statistika on leitav SIIT
 
Infoga aastaringselt veekogudega seonduvatest ohtudest, inimese ettevalmistusest ja ohutust käitumisest veekogule või ujuma minnes saab tutvuda Päästeameti kodulehel
 
2. Kriisiolukordadeks valmisolek
 
2.1. Piirkonna ohud
 
2.1.1. Üleujutusohtlikud alad on leitavad maaameti üleujutusohtlike alade kaardirakenduses 
 
2.2. Elutähtsad teenused
 
2.2.1. Võru valla korraldatavad elutähtsad teenused:
 
2.2.1.1. Kohalike teede sõidetavas. Kirjeldus ja toimepidevuse nõuded on sätestatud Võru Vallavolikogu 08.08.2018 määrusega nr 45
 
2.3. Pere ja kogukonna kriisiolukorraks valmistumine
 
2.3.1. www.kriis.ee lehelt leiad praktilisi nõuandeid, kuidas eri kriisideks valmistuda ja neis käituda.
 
2.3.2. Hakka vabatahtlikuks!
Kui soovid vabatahtlikuna teisi abistada ja ühiskonna heaks tegutseda, liitu mõne vabatahtliku organisatsiooniga:
 
2.3.3. OLE VALMIS!
 
 
2.4. Abi saamine kriisiolukorras
 
2.4.1. Olulised kontaktid