Surma registreerimine

 01.07.2019 muutus Eestis surma registreerimise kord – tervishoiuteenuse osutaja ehk arst edastab surma kohta info rahvastikuregistrisse ning surm registreeritakse automaatselt.
Õigusaktid:
Lisainformatsioon:  riigiportaalis eesti.ee

 

Matusetoetuse taotlemine »