Uudised ja teated:

Kose alevikus Pappjärve tn 26 elamu projekteerimistingimuste avalik väljapanek 06.12.-19.12.2023

Võru Vallavalitsus algatas 28.11.2023 korraldusega nr 828 Kose alevikus Pappjärve tn 26 (katastritunnus 91805:001:0250) elamu projekteerimistingimuste andmiseks.

Taotluse järgi soovitakse Pappjärve tn 26 katastriüksusele (620 m², elamumaa 100%) püstitada 2 korruselist, kuni 60 m² ehitusealuse pinnaga ja üle 5 m kõrgust elamut.

Projekteerimistingimuste eelnõude avalik väljapanek toimub 06.12.-19.12.2023 Võru valla veebilehel. Avaliku väljapaneku ajal on isikutel, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada kuni 19.12.2023 eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid aadressil vald@voruvald.ee või Võrumõisa tee 4a, Võru linn.

Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või menetlusosalised ei nõua asja arutamist avalikul istungil, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine kirjalikus menetluses.