Uudised ja teated:

Kose alevikus Vaarika tn 5 elamu projekteerimistingimuste avalik väljapanek 06.12.-19.12.2023

Võru Vallavalitsus algatas 28.11.2023 korraldusega nr 827 Kose alevikus Vaarika tn 5 (katastritunnus 91805:005:0440) elamu projekteerimistingimuste andmiseks.

Taotluse järgi soovitakse Vaarika tn 5 katastriüksusele (887 m², elamumaa 100%) püstitada 2-korruselist viilkatusega ca 92 m² ehitusaluse pinnaga elamut.

Projekteerimistingimuste eelnõude avalik väljapanek toimub 06.12.-19.12.2023 Võru valla veebilehel. Avaliku väljapaneku ajal on isikutel, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada kuni 19.12.2023 eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid aadressil vald@voruvald.ee või Võrumõisa tee 4a, Võru linn.

Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või menetlusosalised ei nõua asja arutamist avalikul istungil, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine kirjalikus menetluses.