Uudised ja teated:

Meegomäe küla Männikumäe tee 10 elamu projekteerimistingimuste avalik väljapanek 06.12.-19.12.2023

Võru Vallavalitsus algatas 28.11.2023 korraldusega nr 827 Meegomäe külas Männikumäe tee 10 (katastritunnus 91806:006:0190) elamu projekteerimistingimuste andmiseks.

Taotluse järgi soovitakse Männikumäe tee 10 katastriüksusele (786 m², elamumaa 100%) püstitada 1-korruselist 120-150 m² ehitusaluse pinnaga viilkatusega elamut. 

Projekteerimistingimuste eelnõude avalik väljapanek toimub 06.12.-19.12.2023 Võru valla veebilehel. Avaliku väljapaneku ajal on isikutel, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada kuni 19.12.2023 eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid aadressil vald@voruvald.ee või Võrumõisa tee 4a, Võru linn.

Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või menetlusosalised ei nõua asja arutamist avalikul istungil, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine kirjalikus menetluses.