Uudised ja teated:

Väikehange: "Biojäätmete konteinerite soetamine" (tähtaeg 13.02.2024 kell 12:00)

Hange toimub e-riigihangete registris, viitenumber 275315. Hanke lühikirjeldus: biolagunevate jäätmete konteinerite soetamine vastavalt riigihanke alusdokumentides toodud tingimustele. Töö mahtu kuulub konteinerite müük, transport, mahalaadimine ladustuskohta, konteinerite üleandmine. Riigihanke mahus ostetakse 100 tk 80 liitrist ja 150 tk 140 liitrist biojäätmete konteinerit (pruuni värvi).

Hankeleping sõlmitakse 1 kuuks, makse ühes osas pärast tarnet.

Lisainfo:
 
Rein Kraak
hankespetsialist
5306 4722