Uudised ja teated:

Väikehange: "Liiva vedu Võru valla objektidele" (tähtaeg 27.05.2024 kell 12:00)

Hanke lühikirjeldus: Riigihanke objektiks on liiv koos selle veoga Võru vallas vastavalt hankedokumentides väljatoodud  indikatiivsetele objektidele ja esitatud tingimustele. Hange on jaotatud viieks osaks järgnevalt:

  • Osa 1 - Võru piirkond;
  • Osa 2 - Lasva piirkond;
  • Osa 3 - Vastseliina piirkond;
  • Osa 4 - Orava piirkond;
  • Osa 5 - Sõmerpalu piirkond.

Pakkumusi võib esitada ühe või mitme osa kohta. Raamleping sõlmitakse tähtajaga 30.10.2023.

Hankedokumendid on kättesaadavad valla dokumendiregistrist - atp.amphora.ee/voruvv2017/index.aspx?o=920&o2=13273&itm=663147

Lisainfo:
 
Rein Kraak
hankespetsialist
5306 4722