Uudised ja teated:

Võru Vallavalitsus ootab 2024 kaasava eelarve ettepanekuid

Võru valla kaasava eelarve eesmärgiks on elanike kaasamine eelarve koostamise protsessi. Kohaliku kogukonna liikmetele antakse seeläbi võimalus teatud summa ulatuses teha ettepanekuid valla elu edendamiseks ja osaleda parimate ettepanekute väljaselgitamise hääletamisel.

Kaasava eelarve ettepanekuid saab esitada 1. juunist kuni 31. augustini 2024.

Ettepanekuid saab esitada veebivormil (juurdepääs vormile avaneb 1. juunil), e-postiga vald@voruvald.ee või tavapostiga Võrumõisa tee 4a, Võru linn 65605.

 

Ettepaneku esitamisel tuleb pidada silmas järgmisi põhimõtteid:

Ettepaneku võib esitada igaüks.

Kaasava eelarve raha eest elluviidav objekt:

  • peab pakkuma avalikku hüve;
  • peab olema avalikus kasutuses;
  • ei tohi tekitada olulisi kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.

Kaasava eelarve objektiks ei sobi objekt:

  • mis täidab olemasoleva objektiga sama eesmärki (näiteks olemasoleva mänguväljaku lähedusse uue mänguväljaku rajamine);
  • mis on valla hallatavate asutuste tegevuste jaoks hädavajalik (näiteks lasteaiahoone katuse vahetus);
  • mille täielikuks väljaehitamiseks kulub rohkem raha kui kaasavas eelarves planeeritud vahendeid on. Sellel aastal on kaasava eelarve suuruseks 40 000 eurot.

Ettepanekus palume lihtsalt objekti kirjeldada. Võimalusel lisada (ei ole kohustuslik) kirjeldusele kaart, millel kus on nähtav objekti asukoht ja ettepanekut illustreeriv joonis, eskiis, foto või muu materjal. Võimalusel palume anda hinnang objekti realiseerimise maksumusele.

 

Esitatud ettepanekud vaatab läbi arendusspetsialist. Võru Vallavalitsus kinnitab nõuetele vastavad ettepanekud ning kuulutab välja ettepanekute hääletuse. Kui nõuetele vastavaid ettepanekuid on vähem kui kolm võib Võru Vallavalitsus määrata uue ettepanekute esitamise tähtaja või teha vallavolikogule ettepaneku suurendada järgneva aasta kaasavat eelarvet kasutamata jäänud vahendite võrra.

 

Lisainfo:

Imre Maidla
arendusspetsialist
5911 8893
imre.maidla@voruvald.ee