Uudised ja teated:

Euroopa Parlamendi 2024. aasta valimiste korraldusest Võru vallas

Euroopa Parlamendi valimispäev on pühapäev 9. juuni 2024. Hääletamine toimub ühe nädala jooksul 3.-9. juunini. 

Eelhääletamine toimub esmaspäevast 3. juunist laupäeva 8. juunini. Eelhääletamise perioodil on hääletamisruumid avatud kella 12.00– 20.00. Valimispäeval 9. juunil algab hääletamine kell 9.00 ja lõpeb kell 20.00.

Valimisnädalal saab esmaspäevast laupäevani hääletada nii pabersedeliga jaoskonnas kui ka elektrooniliselt veebilehel valimised.ee. Elektrooniliselt antud häält on võimalik pabersedeliga tühistada, hääletades jaoskonnas eelhääletamise päevadel või valimispäeval. Valimispäeval 9. juunil toimub ainult pabersedeliga hääletamine. 3.-6. juunini korraldatakse hääletamine kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses. Reedel ja laupäeval ning valimispäeval korraldatakse kodus hääletamine.

 

Valimisjaoskondade asukoht ja hääletamise aeg

Võru vallas on kuus valimisjaoskonda.
Valimisjaoskondade asukoht ja hääletamise aeg Võru vallas valimiste nädalal ja valimispäeval:

 

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamisruum asub Lasva Rahvamajas asukohaga Palo tee 46, Lasva küla. Tel 5888 7373.
Hääletada saab reedel 7. juunil ja laupäeval 8. juunil kell 12.00-20.00 ja 9. juunil 2024 kell 9.00-20.00.

Valimisjaoskond nr 2

Hääletamisruum asub Orava Kultuurimajas asukohaga Pargi tee 2, Orava küla. Tel 5888 7374.
Hääletada saab reedel 7. juunil ja laupäeval 8. juunil kell 12.00-20.00 ja 9. juunil 2024 kell 9.00-20.00.

Valimisjaoskond nr 3

Valimisjaoskonnas on kaks hääletamisruumi:

  1. Hääletamisruum Sõmerpalu Teenuskeskuses Kooli tn 1, Sõmerpalu alevik. Tel 5888 7375.

Hääletada saab reedel 7. juunil kell 12.00-20.00.

  1. Hääletamisruum Osula Põhikoolis, Osula küla. Tel 5888 7375.

Hääletada saab laupäeval 8. juunil kell 12.00-20.00 ja 9. juunil kell 9.00-20.00.

Valimisjaoskond nr 4

Hääletamisruum asub Vastseliina Rahvamajas Võidu tn 38, Vastseliina alevik. Tel 5888 7376.
Hääletada saab kõigil eelhääletamise päevadel 3.juuni-8. juuni kell 12.00-20.00 ja 9. juunil kell 9.00-20.00.

Valimisjaoskond nr 5

Valimisjaoskonnas on kaks hääletamisruumi:

  1. Hääletamisruum Väimela Tervisekeskuses Mustassaare tee 2, Väimela alevik. Tel 5888 7377

Hääletada saab reedel 7. juunil kell 12.00-20.00.

  1. Hääletamisruum Parksepa noortemajas Võru tee 4/1, Parksepa alevik. Tel 5888 7377.

Hääletada saab laupäeval 8. juunil kell 12.00-20.00 ja 9. juunil kell 9.00-20.00.

Valimisjaoskond nr 6

Hääletamisruum asub Puiga Põhikoolis Järve tn 7, Puiga küa. Tel 5888 7378
Hääletada saab reedel 7. juunil ja laupäeval 8. juunil kell 12.00-20.00 ja 9. juunil kell 9.00-20.00.

 

Hääletamine

Hääletama minnes tuleb kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument: ID-kaart, pass, diplomaatiline pass, juhiluba, meremehe teenistusraamat.

Valijad ei ole enam seotud oma elukohajärgsete valimisjaoskondadega. Kasutusel on elektrooniline valijate nimekiri, mis võimaldab valimistel osalejatel hääletada ükskõik millises hääletamisruumis üle terve Eesti.

Hääletamisõigus on Eesti kodanikul, kes on valimiste päevaks saanud 18-aastaseks. Hääleõiguslik ei ole isik, kes on valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistatud või kes on kohtu poolt süüdi mõistetud kuriteos ja kannab vanglakaristust. Hääletamisõigus on Eesti kodakondsust mitteomaval Euroopa Liidu kodanikul, kes on valimispäevaks saanud 18-aastaseks; kelle püsiv elukoht on Eestis, see tähendab tema elukoha aadressiandmed on kantud Eesti Rahvastikuregistrisse ja kellelt tema päritoluriigis ei ole hääletamisõigust ära võetud.

Hääletamist valija asukohas, haiglas või ööpäevases hoolekandeasutuses 3. juunist 6. juunini ajavahemikus kella 9.00-st 20.00-ni korraldab valimisjaoskond nr 4. Taotlus asukohas, haiglas või ööpäevaringses hoolekandeasutuses hääletamise korraldamiseks tuleb esitada valimisjaoskonnale nr 4 telefonil 5888 7376.

Kodus hääletamist korraldavad valimisjaoskonnad nr 3 ja 4. Kodus hääletamist võib taotleda valija, kes terviseseisundi või muu mõjuva põhjuse tõttu ei saa  hääletada hääletamisruumis, Kodus hääletamist korraldatakse ainult reedel 7. juunil, laupäeval 8. juunil ning valimispäeval 9. juunil.

Kodus hääletamise korraldamiseks saab valija esitada taotluse kirjalikult (sh e-kirjaga) või telefoni teel. Kirjaliku taotluse saab esitada kuni valimispäeva kella 14.00-ni Võru Vallavalitsusele aadressil Võrumõisa tee 4a, Võru linn 65609 või e-posti aadressil vald@voruvald.ee. Telefoni teel saab valija esitada kodus hääletamise taotluse reedel 7. juunil ja laupäeval 8. juunil kella 12.00-st kuni 20.00-ni, valimispäeval 9. juunil kella 9.00-st kuni 14.00-ni helistades telefonil:

  • vallasekretär tel 5787 5848
  • valimisjaoskond nr 3 tel 5888 7375
  • valimisjaoskond nr 4 tel 5888 7376

Kodus hääletamise taotlus peab sisaldama valija nime, valija isikukoodi, valija asukoha aadressi, valija sidevahendi numbrit ja kodus hääletamise põhjust.

 

Hääletamistulemuste kindlaks tegemine

Hääletamistulemused Võru vallas tehakse kindlaks 10. juunil 2024 algusega kell 10.00 Võru vallamajas II korruse saalis aadressil Võrumõisa tee 4a, Võru linn. 

 

Võru valla valimiskomisjon

Võru valla valimiskomisjon, kes täidab valla häältelugemiskomisjoni ülesandeid, asub vallamajas Võrumõisa tee 4a, Võru linn (kabinet nr 201). Valimiskomisjoni esimees on vallasekretär Kaja Kiilo. Valimiskomisjoni liikmed on Ester Valgemäe, Karl Kuningas ja Inge Vill, asendusliikmed: Birgit Pettai, Anne Trumm.

 

Lisainfo valimiste kohta:

 

Kaja Kiilo
vallasekretär
valimiste korraldaja Võru vallas
5787 5848
kaja.kiilo@voruvald.ee