Uudised ja teated:

Avatud hange: "Võru valla kruusateede säilitusremont 2024-2025" (tähtaeg 18.06.2024 kell 12:00)

Hankedokumendid on riigihangete registris, viitenumber 280331. Hanke lühikirjeldus: Riigihanke objektiks on Võru valla kruusateede pindamine ja remont hankedokumentides (tehniline kirjeldus ja maksumuse vormid) nimetatud meetoditega ja mahus. Hange on jagatud 2 osaks.

Tööd teostatakse hiljemalt august 2025.

Lisainfo:
 
Rein Kraak
hankespetsialist
5306 4722