Uudised ja teated:

Võru Vallavalitsuse istung 22. mail

  • Tunnistati riigihanke „Võru valla kruusateede säilitusremont" pakkumused vastavaks ja kvalifitseeriti edukate pakkujatena Verston OÜ, AS TREV-2 Grupp. Edukate pakkujatega sõlmitakse hankelepingud katete korduspindamiseks summas 7 622,44 eurot, katte remondiks summas 38 893,97 eurot. Lükati tagasi pakkumused kruusateede pindamiseks ja remondiks ning otsustati algatada uus hange tööde teostaja leidmiseks.
  • Otsustati laste asendushooldusteenusele suunamine.

Lisainfo:

Kaja Kiilo
vallasekretär
5787 5848
kaja.kiilo@voruvald.ee