Uudised ja teated:

Väikehange: „Võru vallavalitsusele konsolideerimisgrupi audiitorteenuse osutamine aastateks 2024 ja 2025“ (tähtaeg 20.06.2024 kell 15.00)

Võru Vallavalitsus kutsub esitama pakkumust Võru vallavalitsusele konsolideerimisgrupi ja konsolideerimisgruppi kuuluvatele üksustele (Võru Vallavalitsus, SA Piusa, SA Sõmerpalu Hooldekodu, SA Vastseliina Piiskopilinnus) 2024. ja 2025. majandusaasta aastaaruannete auditeerimiseks. Pakkumust ootame e-postile vald@voruvald.ee hiljemalt 20.06.2024 kella 15.00-ks. Hankedokumendid on kättesaadavad valla dokumendiregistrist: atp.amphora.ee/voruvv2017/index.aspx?o=920&o2=13273&itm=666245

Audit peab valmima aruandeaastale järgneva aasta 20. maiks.

 

Täiendav informatsioon ja selgitused:

Jaano Uibo
finantsosakonna juhataja
5336 4606
jaano.uibo@voruvald.ee