Uudised ja teated:

Väikehange: "Liiklusmärkide ja infotahvlite ost 2024a" (tähtaeg 2.07.2024 kell 12:00)

Hange toimub e-riigihangete registris, viitenumber 281578. Hanke lühikirjeldus: Eesmärgiks on peatöövõtu korras, Eesti vabariigis kehtivatele nõuetele (soovituslik Eesti standard EVS 613:2001) vastavate liiklusmärkide ja infotahvlite valmistamine, vastavalt hankija maksumuse vormil kirjeldatud andmetele ja hanke lisadokumentidele. Raamleping sõlmitakse ühe pakkujaga 2024 aasta tarneteks.

 

Lisainfo:
 
Rein Kraak
hankespetsialist
5306 4722