Uudised ja teated:

Väikehange: „Võru valla hoonetele elektrigeneraatori ühenduste ehitamine“ (tähtaeg 24.07.2024 kell 12:00)

Võru Vallavalitsus kutsub Teid esitama pakkumust lihtsustatud korras läbiviidavale hankele "Võru valla hoonetele elektrigeneraatori ühenduste ehitamine". Hankes on üheksa objekti. Pakkumust ootame e-postile vald@voruvald.ee hiljemalt 24.07.2024 kella 12:00-ks. Hankedokumendid on kättesaadavad valla dokumendiregistrist: atp.amphora.ee/voruvv2017/index.aspx?o=920&o2=13273&itm=673702

Täitmise tähtaeg on hiljemalt kolm kuud lepingu sõlmimisest.

 
Lisainfo:
 
Rein Kraak
hankespetsialist
5306 4722