Uudised ja teated:

Avalik konkurss Võru Vallavalitsuse IT-spetsialisti leidmiseks

Teenistuskoha eesmärk on info- ja kommunikatsioonisüsteemide administreerimine, arendamine ja nende toimimise tagamine vallavalitsuse hallatavates asutustes. Ametikoha asukoht on Võru linn.

 

Kandidaadilt eeldame:

 • infotehnoloogiaalane kõrg- või keskeriharidus;
 • teadmisi valdkonna õigusaktidest ja oskust neid rakendada;
 • kohaliku omavalitsuse toimimise põhimõtete tundmist;
 • oskust kasutada teenistuskohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid;
 • eesti keele valdamist kõrgtasemel;
 • omab B-kategooria autojuhiluba;
 • ei esine avaliku teenistuse seaduses sätestatud asjaolusid, mis välistavad teenistusse võtmise (ATS § 15).

Kasuks tuleb:

 • erialane töökogemus 1 aasta;
 • kõrgharidus antud valdkonnas;
 • vähemalt ühe võõrkeele oskus.

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat ja vastutusrikast tööd;
 • sõbralikku töökeskkonda;
 • toredaid ja toetavaid kolleege;
 • toetavat ja kaasavat juhti;
 • koolitusi enesetäiendamiseks;
 • 35 kalendripäeva puhkust;
 • kaks korda nädalas tasuta ujumisvõimalust Väimela Tervisekeskuses;
 • regulaarselt toimuvaid meeskonnaüritusi.

Kandidaatidel esitada järgmised dokumendid:

 • CV;
 • motivatsioonikiri;
 • haridust tõendavate dokumentide koopiad;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

 

Ametikoha koormus: 0,6 ametikohta

Ametisse asumise aeg: 1. september 2024

Tutvu ka IT-spetsialisti ametijuhendiga.

Dokumendid palume esitada digiallkirjastatult 28. juuliks 2024 e-posti aadressil vald@voruvald.ee või kirjalikult Võru Vallavalitsuse aadressil Võrumõisa tee 4a, Võru linn 65605 Võru maakond, märgusõnaga „IT-spetsialisti konkurss".

Lisainformatsioon: Ester Valgemäe, ester.valgemae@voruvald.ee, tel: +372 7999 361.