Uudised ja teated:

Avalik konkurss Võru Vallavalitsuse vanemraamatupidaja leidmiseks

Teenistuskoha eesmärk on valla majandustehingute korrektne ning nõuetele vastav kajastamine raamatupidamisarvestuses. Töökoha asukoht on Võru linn.

 

Kandidaadilt eeldame:

 • erialast haridust ja töökogemust raamatupidajana;
 • teadmisi valdkonna õigusaktidest ja oskust neid rakendada;
 • kohaliku omavalitsuse toimimise põhimõtete tundmist;
 • oskust kasutada töökohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid;
 • analüüsivõimet ja süsteemset mõtlemist;
 • kohusetundlikkust ja täpsust nii numbrites, kui ka tähtaegadest kinnipidamises;
 • ei esine avaliku teenistuse seaduses sätestatud asjaolusid, mis välistavad teenistusse võtmise (ATS § 15).

 

Kasuks tuleb:

 • töökogemus kohalikus omavalitsuses;
 • kõrgharidus antud valdkonnas;
 • oskus kasutada raamatupidamistarkvara PMen.

 

Omalt poolt pakume:

 • huvitavat ja vastutusrikast tööd;
 • sõbralikku töökeskkonda;
 • toredaid ja toetavaid kolleege;
 • toetavat ja kaasavat juhti;
 • koolitusi enesetäiendamiseks;
 • 35 kalendripäeva puhkust
 • kaks korda nädalas tasuta ujumisvõimalust Väimela Tervisekeskuses;
 • regulaarselt toimuvaid meeskonnaüritusi.

 

Kandidaatidel esitada järgmised dokumendid:

 • CV;
 • motivatsioonikiri;
 • haridust tõendavate dokumentide koopiad;
 • muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.

 

Tutvu ka vanemraamatupidaja ametijuhendiga.

Tööle asumise aeg: 26. august 2024

Dokumendid palume esitada digiallkirjastatult 28. juuliks 2024 e-posti aadressil vald@voruvald.ee või kirjalikult Võru Vallavalitsuse aadressil Võrumõisa tee 4a, Võru linn 65605 Võru maakond, märgusõnaga „Vanemraamatupidaja konkurss".

Lisainformatsioon: Ester Valgemäe, ester.valgemae@voruvald.ee, tel: +372 7999 361.