Arengukavad ja eelarvestrateegiad

Võru valla arengukava

Võru valla arengukava aastateks 2020-2030 ja Võru valla eelarvestrateegia 2021-2025

 

Võru maakonna arengustrateegia

 

Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise (ÜVKA) kava

 

Kaugkütte ja energiamajanduse arengukavad

 

Koolide arengukavad

 

Lasteaedade arengukavad

 

Haridusasutuste võrgu analüüüs