Arengukavad ja eelarvestrateegiad

Võru valla arengukava

Võru valla arengukava aastateks 2020-2030 ja Võru valla eelarvestrateegia 2021-2025

 

Võru maakonna arengustrateegia

 

Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise (ÜVKA) kava

 

Kaugkütte ja energiamajanduse arengukavad

 

Koolide arengukavad

 

Lasteaedade arengukavad

 

Haridusasutuste võrgu analüüüs


Hea, vallaelanik, ettevõtja, mittetulundussektori esindaja ja aktiivne kaasarääkija!

Võru vallavalitsus ootab teie ettepanekuid ja arvamusi Võru valla arengukava 2020-2030 täiendamise osas. Ettepanekud ja arvamused on oodatud hiljemalt <SISESTA TÄHTAEG>. Ettepaneku esitamiseks tutvu eelnevalt arengukavaga.