Arengukavad ja eelarvestrateegiad

 

Võru valla arengukava

 

Võru maakonna arengustrateegia

 • Võru maakonna arengustrateegia 2035+
  • Sihtasutus Võrumaa Arenduskeskus nõukogu otsustas 28.04.2022 avada Võru maakonna arengustrateegia 2035+ uuendamiseks (otsus nr 1-1.1/7)
  • Sihtasutuse Võrumaa Arenduskeskus ja moodustatud töörühmade arengustrateegia menetlus 
  • Arendusstrateegia avalik väljapanek ajavahemikul 15-30.11.2022
  • Arengustrateegia arutelu Võru vallavolikogu majanduskomisjoni 10.01.2023 koosolekul (protokoll)
  • Arengustrateegia arutelu Võru vallavolkogu majanduskomisjoni 11.04.2023 koosolekul (protokoll)
  • Arengustrateegia I lugemine Võru Vallavolikogu 18.01.2023 istungil (protokoll nr 15)
  • Arengustrateegia II lugemine ja heakskiitmine Võru Vallavolikogu 19.04.2023 istungil (protokoll nr 19)
  • Sihtasutus Võrumaa Arenduskeskus nõukogu otsustas 26.10.2023 avada Võru maakonna arengustrateegia 2035+ Lisa 3 Tegevuskavad uuendamiseks (otsus nr 1-1.1/10)
  • Võru maakonna arengustrateegia 2035+ Lisa 3 Tegevuskavad arutelu Võru vallavolikogu majanduskomisjoni 12.12.2023 koosolekul (protokoll)
  • Võru maakonna arengustrateegia 2035+ Lisa 3 Tegevuskavad I lugemine Võru Vallavolikogu 20.12.2023 istungil (protokoll nr 26)
  • Võru maakonna arengustrateegia 2035+ Lisa 3 Tegevuskavad avalik väljapanek ajavahemikul 04-18.01.2024
  •  Võru maakonna arengustrateegia 2035+ Lisa 3 Tegevuskavad arutelu Võru vallavolikogu majanduskomisjoni 12.03.2024 koosolekul (protokoll)
  • Võru maakonna arengustrateegia 2035+ Lisa 3 Tegevuskavad II lugemine ja heakskiitmine Võru Vallavolikogu 20.03.2024 istungil (protokoll nr 29)

 

Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise (ÜVKA) kava

 

Soojusmajanduse arengukava

 

Haridusvaldkonna arengukava

 

Koolide arengukavad

 

Lasteaedade arengukavad