Võru valla 2022. aasta kaasava eelarve hääletuse võitis Vastseliina madalseiklusrada

Võru valla 2022. aasta kaasava eelarve hääletus on lõppenud. Hääletuse võitis 108 häälega Merlis Pajustiku esitatud ettepanek Vastseliina madalseiklusrada, mille hinnanguline maksumus on 20 000 eurot. Võru vallavalitsus viib ettepanek järgmisel aastal ellu. 

Võru vallavalitsus ootas kaasava eelarve ettepanekuid käesoleva aasta 1. septembrist kuni 9. oktoobrini. Kokku laekus 13 ettepanekut, millest kümme osales hääletusel. Võru valla kaasava eelarve hääletamine toimus 7.–13. novembrini elektrooniliselt VOLIS keskkonnas. Kokku andis oma hääle erinevate ettepanekute poolt 698 Võru valla elanikku. Meil on hea meel, et hääletusaktiivsus oli oluliselt kõrgem kui eelmisel aastal. Täname kõiki ettepanekute esitajaid ja hääletajaid!

Võru valla 2022. aasta kaasava eelarve tulemused. Allikas: VOLIS

 

Vastseliina madalseiklusraja idee tutvustus

Viimasel ajal on tehtud mitmeid uuringuid kooliõpilaste tervisekäitumise kohta. Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuringu kohaselt liiguvad Eesti lapsed vabatahtlikult vähem, kui vangid. 2021. aasta septembri lõpus avaldas Tervise Arengu Instituut (TAI) esimese ja neljanda klassi õpilaste seas 2019. aastal läbiviidud õpilaste kasvu uuringu tulemused, mille kohaselt oli 30 protsenti lastest ülemäärase kehakaaluga. Liigne kehakaal oli rohkem levinud poiste ja väiksemates asulates elavate inimeste seas. Mõlema uuringus tulemusena selgub, et liikumisharjumust tuleb tekitada maast madalast. Iga lapsevanem saab vaadata, kuidas suunata oma last rohkem liikuma, rohkem jalgsi käima ja olema füüsiliselt aktiivsem.

2022. aasta veebruarist on Vastseliina gümnaasium liitunud Tartu ülikooli liikumislabori algatusel sündinud programmiga „Liikuma kutsuv kool", mille eesmärgiks on pakkuda õpilastele, õpetajatele ja lapsevanematele ideid ja lahendusi, et eri vanuses lapsed saaksid rohkem liikuda ja peaksid vähem istuma. Sellest lähtuvalt on oluline luua kooli juurde võimalusi, kus õpilastel oleks võimalikult huvitav ja liikumist soodustav vabaaja veetmise võimalus. Vastseliina piirkonna vajadused madalseiklusraja loomiseks on järgmised: luua õpilastele võimalusi vahetundide ajal õues tegutsemiseks, pikapäevarühma ajal õues tegutsemiseks huvitav ja liikumist soodustav võimalus, õpilastele pärast tunde ronimise võimaluse loomine, koolibussi ootamiseks on loodud bussi väljumise koha lähedale aktiivse liikumise võimalused, lapsevanemad, kes tulevad kooli juurde spordiga tegelema saavad kaasa võetud lapsed madalseiklusraja juurde tegutsema jätta.

Asukoht, kuhu rajatakse Vastseliina madalseiklusrada 

 

Võru valla kaasava eelarve info ja 2022. aastal esitatud ideede tutvustused leiad siit>>

 

Lisainfo:

Imre Maidla

arendusspetsialist

imre.maidla@voruvald.ee

5911 8893

Võru valla 2022. aasta kaasava eelarve ettepanekud

Võru vallavalitsus ootas kaasava eelarve ettepanekuid käesoleva aasta 1. septembrist kuni 9. oktoobrini. Kokku laekus 13 ettepanekut. Nendest kolm ei vastanud Võru valla kaasava eelarve menetlemise korrale. Hääletusele läks kümme ettepanekut. 1. novembril Võru vallamajas toimunud kohtumisel anti ettepanekute esitajatele võimalus oma ettepanekuid esitleda. Võimalust kasutas seitse ideeautorit. 

Hääletamine toimus 7.–13. novembrini elektrooniliselt ID-kaardiga VOLIS keskkonnas aadressil https://www.volis.ee/gvolis/osale/index/931?kid=339693. Hääletada sai ka Võru vallavalitsuses kohapeal.

Kaasava eelarve hääletamisel osalemiseks peab olema vähemalt 16-aastane ja Võru valla elanik. Igal rahvahääletusel osalev isik saab hääletada ühe meelepärase idee poolt. Enim hääli saanud idee viib Võru vallavalitsus ellu.

 

Järgnevalt on võimalik tutvuda kõigi võistlevate ideedega:

 

Loosi mõisa pargi avalik parkla ja jalgrada

Ettepaneku esitaja: Tiina Hallimäe

Loosi mõisa park on läbi aegade olnud Loosi kandi rahva kogunemiskohaks ning oluliste sündmuste toimumispaigaks. Suursündmuste ajal, näiteks jaanitulel, kodukandipäeval ja suvelõpupeol või laadal, on probleeme parkimisega, kuna teed on kitsad ning puudub korralik parkla. Kaasava eelarve rahastamisega lahendatakse parkimisprobleemid Loosi mõisa vahetus läheduses suurürituste ajal. Kasusaajateks on nii Loosi kandi inimesed kui ka teised vallakodanikud, turistid ning külastajad.

Planeeritava parkla ja jalgraja asukoht Loosi külas.

 

Viitka küla südames asuva tiigi korrastamine

Ettepaneku esitaja: Merlin Metsla

Võrumaal Viitka külas asub tiik mis on rohtu kasvanud. Tiigi korrastamise kaugem eesmärk on külaelu edendamine, sest see asub külakeskuse hoone vahetus läheduses. Külakeskuses korraldatakse suviti kontserte, jaanipäevasid ja muidu üritusi, kuid räämas tiik kohe kontserdipaiga kõrval rikub muidu kaunist vaadet. Tiigi lähedal on ka lõkkeplats. Korras tiik ja rand kutsuks lõkkeõhtutele ja üritustele kindlasti rohkem inimesi ning looks ka rohkem võimalusi seda ala ürituste jaoks rakendada. Tiik asub suuremalt jaolt maa-alal, mis kuulub Eesti Metodisti Kiriku Viitka kogudusele, kes on andnud loa tiiki korrastada ning seda küla hüvanguks kasutada. Väike osa tiigi kaldast kuulub eraisikule, kes on samuti avaldanud toetust ideele see korda teha. Tiigi pindala on ligikaudu 1620 ruutmeetrit, koos ümbritseva korrastatava alaga, millel loodetakse korrastustöid teha, on pindala ligikaudu 2220 ruutmeetrit.

Viitka tiik küla keskuses. 

 

Sõmerpalu paisjärve korrastustööd

Ettepaneku esitaja: Aleks Pai

Sõmerpalu paisjärv hõlmab pindalalt 15,90  hektarit, millest veepind on umbes 10 hektarit ja kaldaalad umbes 6 hektarit. Paisjärv rajati 45 aastat tagasi ja rajatised (veelask, teenindussild ja juurdepääsutee) ning kaldaalad vajaksid korrastustöid.  Samuti oleks vajalik rajada parkla. Sõmerpalu paisjärve kasutavad supluskohana Sõmerpalu aleviku ja ümbritsevate külade elanikud, aga ka kalastajad.

Sõmerpalu järv

 

Järvere paadisadama betoonist slip

Ettepaneku esitaja: Aimar Kreevald

Vagula järve potentsiaal on suurel määrala kasutamata, sest kõik soovijad ei saa järvele. Järvere pargis olevasse väiksesse paadisadamasse betoonist slipi tegemisega looksime Vagula järve äärde esimese koha, kust on võimalik kõigil inimestel paati järve lasta. Paadisadamat saab kasutada nii puhke kui ka kalastuse eesmärgil. Sellega looksime ühe lisavõimaluse, mille tulemusena võiks lisatulu saada nii ümberkaudsed majutus- kui ka toitlustusasutused. Võimalik, et tullakse siia kanti ka elamisvõimalust otsima ja suvitama. Üks asi viib teiseni. See sobib erinevatele sihtrühmadele. Kui rahvast on rohkem liikumas, tõmbab see kindlasti ka noori ligi. See sobib hästi peredele.

Järvere paadisadama betoonist slipi ehitamise näidis

 

Sulbi jalakäijate silla taasrajamine

Ettepaneku esitaja: Airika Saamo

Sulbi küla maanteesild üle Võhandu jõe (Pühajõe) rajati 1924. aastal. Teise maailmasõja käigus, 1944. aastal sild purustati ning uus sild rajati hilisematel aastatel mõnikümmend meetrit eemale. Paraku puudub uuel sillal jalakäijatele mõeldud teeosa, mistõttu käib kogu liiklus külas maanteesilla kaudu. Seal liiklemine ei ole jalakäijatele ohutu ja seetõttu on vana silda korduvalt kohalike elanike annetatud puitmaterjaliga taastatud. Paraku on puitmaterjali eluiga lühike ning nüüdseks on sild suletud ning silla puitosad ohutuse eesmärgil eemaldatud. Sulbi vana silla äärerajatised on aga heas seisukorras ning kohalikelt elanikelt on tulnud soov taastada Sulbi vana sild metallkonstruktsioonist jalakäijate sillana, mille kasutusiga on pikem (vähemalt 50 aastat) ning mis vajab vähem hoolduskulusid. Taastatud sild parandab oluliselt Sulbit läbivate ning Sulbi külas elavate elanike turvalisust, võimaldades ohutult liikuda üle jõe bussijaama, harrastada tervisesporti ning kalastada. Samuti on Sulbi jalakäijate sild üks osa Sulbi puhkealast, kus asub kanuumatkade peatuspunkt, küla tutvustav infotahvel ja renoveeritud bussijaam. Kogukonna abiga on silla ümbrus heakorrastatud ning puhastatud on ka silla äärerajatised ning ajaloolised silla ja vana maanteeosa detailid.

Koht, kuhu plaanitakse taasrajad Sulbi jalakäijate sild

 

Puiga küla madalseiklusraja täiendamine

Ettepaneku esitaja: Kaija Vahtra

Puiga külas elab palju noori peresid, seal asub Puiga põhikool ja lasteaed Siilike, kuid eri vanuses kodanikele pole vaba aja veetmiseks piisavalt tingimusi. Eelmisel aastal Puigale valminud madalseiklusrada on meelitanud palju lapsi, noori ja isegi täiskasvanuid viibima rohkem väljas ja seda kasutama. Olemasolev madalseikluspark ei võimalda aga korraga ronida rohkem kui neljal inimesel. Madalseiklusraja täiendamine Puiga külas oleks heaks võimaluseks, et meelitada veel rohkem eri vanuses lapsi olema aktiivsemad. Lähedal asuv koolimaja saaks kasutada seiklusrada õuevahetundide ajal, pikapäevarühmas, kehalise kasvatuse tunnis ning lõimida erinevaid tegevusi isegi ainetundides. Samuti saavad lasteaiaõpilased kasutada seiklusrada osavuse ja koordinatsiooni arendamiseks, ronimisoskuse harjutamiseks või lihtsalt lustimiseks. Pealegi, liikumisel on positiivne mõju nii füüsilisele, vaimsele kui ka sotsiaalsele tervisele. Üha enam seostatakse laste pikenenud istumisaega erinevate terviseprobleemidega. On leitud, et koolilaste pikenev istumisaeg on seotud suurema kehakaalu ning vähenenud sportlikkuse, enesehinnangu ja sotsiaalse käitumisega.

Tänavu valminud, 2021. aasta kaasava eelarvega Puigale rajatud madalseiklusrada

 

Vastseliina madalseiklusrada

Ettepaneku esitaja: Merlis Pajustik

2022. aasta veebruaris liitus Vastseliina gümnaasium programmiga „Liikuma kutsuv kool", mille eesmärgiks on pakkuda õpilastele, õpetajatele ja lapsevanematele ideid ja lahendusi, et eri vanuses lapsed saaksid rohkem liikuda ja peaksid vähem istuma. Sellest lähtuvalt on oluline luua kooli juurde võimalusi, kus õpilastel oleks võimalikult huvitav ja liikumist soodustav vabaaja veetmise võimalus. Vastseliina piirkonna vajadused madalseiklusraja loomiseks on järgmised: luua õpilastele võimalusi vahetundide ajal õues tegutsemiseks, pikapäevarühma ajal õues tegutsemiseks huvitav ja liikumist soodustav võimalus, õpilastele pärast tunde ronimise võimaluse loomine, koolibussi ootamiseks on loodud bussi väljumise koha lähedale aktiivse liikumise võimalused, lapsevanemad, kes tulevad kooli juurde spordiga tegelema saavad kaasa võetud lapsed madalseiklusraja juurde tegutsema jätta.

Asukoht, kuhu soovitakse Vastseliina madalseiklusrada ehitada

 

Osula tervise-ja puhkeala ronimispüramiid

Ettepaneku esitaja: Margita Kipasto

Pühajõe piirkonna kogukonnale kaasaaegse ning atraktiivse vaba aja veetmise võimaluste loomine läbi puhkealale ronimispüramiidi rajamise annab võimaluse ja motiveerib inimesi oma tervisekäitumist parandama. Puhkealale paigaldatav atraktsioon annab võimaluse erinevatele vanusegruppidele füüsiliselt aktiivseteks tegevusteks ning loob eeldused heaolu soodustavaks keskkonnaks. Kuna olemasolev taristu ei paku piisavalt kaasaegseid ja mitmekesiseid võimalusi erinevatele kogukonnagruppidele vaba aja veetmiseks õues, väikelastele mõeldud atraktsioonid puuduvad ning praegu platsil olev metallist välitreeningukompleks on vananenud, looks uus atraktsioon taas mõnusa ja kasuliku ajaveetmiskoha just põhikooliealistele lastele. Ronimispüramiidi suurus võimaldab ka täiskasvanutel tasakaalu ja ronimist harjutada. Osula tervise- ja puhkeala asub küla keskuses, hooldatud männimetsa vahetus ümbruses, koolimajast mõnekümne meetri kaugusel. Ala hõlmab umbes ühte hektarit. Planeeritav ronimispüramiid sobib ideaalselt planeeritavale avalikule alale, kuhu kompleksi juba kuulub madalseiklusrada, discgolfi rada ja mänguala. Puhkeala arendamine suurendab Osula ja Pühajõe piirkonna elanike koostööd, ühtekuuluvustunnet, turvatunnet - puhkeala asub piirkonna koolimaja vahetus läheduses, siis pakuvad tervise- ja puhkeala atraktsioonid võimalust sisustada õuevahetunde ja koolivälisel ajal on see ala puhketegevusteks, mis aitab vähendada stressi ja kiusu ja tuua külalapsed nn taas platsile kokku. Tuues kokku lapsed, tuuakse ka perekonnad, seltskonnad ja piirkonnas elavad inimesed kokku.

Koht Osula tervise- ja puhkealal, kuhu soovitakse ronimispüramiid rajada ning selle näidised

 

 

Kungla seltsimaja madalseiklusrada

Ettepaneku esitaja: Liia Luik

Madalseiklusraja rajamine Kungla seltsimaja parki rikastab Tagaküla ja kogu piirkonna elanike sportimise ja vaba aja veetmise võimalusi. Seltsimaja pargis on olemas betoneeritud ühe korviga korvpalliväljak, dicgolfi korv ja väike laste mänguväljak. Kungla seltsimaja park on küla ja  piirkonna elanike jaoks muutunud armastatud vaba aja veetmise kohaks. Madalseiklusraja lisandumine muudab pargi atraktiivseks ka lähedal asuva Parksepa keskkooli õpilaste jaoks. Seiklusrada saab kasutada matkapäevade sihtkohana, spordivõistluste läbiviimiseks, kehalise kasvatuse tundide mitmekesistamiseks ja klassisündmuste põnevamaks muutmiseks. Uute sportimis- ja vaba aja veetmise võimaluste loomine ka hajaasustusega küladesse annab Võru valla elanikele kindlustunde, et kõik piirkonnad on võrdväärsed. Ka maapiirkondade lapsed ja noored vajavad järjest rohkem innustust liikumisharjumuste kujunemiseks ja sotsiaalseks suhtlemiseks. Madalseiklusrada annab kõikidele vanusegruppidele võimaluse kehalise aktiivsuse suurendamiseks, tasakaalu harjutamiseks, hea enesetunde loomiseks. Vanavanemadki saavad madalseikluspargis lastelaste või eakaaslastega aega veeta.

Kungla seltsimaja madalseiklusraja plaan

 

Parksepa keskkooli madalseiklusrada

Ettepaneku esitaja: Heidi Kukk

Parksepa keskkooli territooriumile madalseiklusraja ehitamine annab õpilastele indu igapäevaselt rohkem õues liikuda. Parksepa keskkool on liitunud Liikuma Kutsuva Kooli programmiga, kuid kogu kooli ei ole veel suudetud aktiivselt kaasata. Eelmisel aastal kooli juurde rajatud kiiged ja tasakaalurada on igapäevaselt aktiivses kasutuses, kuid 300 õpilasele jääb sellest väheks. Madalseiklusrada pakuks põnevat ja arendavat tegevust nii igas eas koolilastele kui ka täiskasvanutele. Madalseiklusrajal turnimine arendab tasakaalu, kehalist võimekust, julgust ja tahet end proovile panna. Rada on plaanis rajada kooli ja sõidutee vahelisse parki, kus on küllalt ruumi ja suuri puid. See annab ka vallarahvale ja Parksepa elanikele vaba juurdepääsu rajale. Kooli juures asuv noortemaja on samuti raja ehitamisest ja kasutamisest huvitatud. Asukoht on hea ka seetõttu, et lapsed saavad neile järgi tulevaid vanemaid oodates aktiivselt aega veeta kohas, kus mõlemad osapooled teineteist kergesti üles leiavad.

Parksepa madalseiklusraja näidis

 

Lisainfo:

Imre Maidla

arendusspetsialist

imre.maidla@voruvald.ee

5911 8893

Kaasav eelarve 2022

Võru vallavalitsus ootas kaasava eelarve ettepanekuid 1. septembrist kuni 9. oktoobrini 2022.

Ettepaneku esitamisel tuli lähtuda sellest, et idee oleks reaalselt teostatav (ajaline, rahaline, tehniline ja õiguslik aspekt) ega tekitaks ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.
 

Investeerimisobjekt peab olema:

  • Võru vallaga seotud;
  • pakkuma avalikku hüve;
  • olema avalikus kasutuses;
  • maksumusega kuni 20 tuhat eurot;
  • realiseeritav 2023. aasta jooksul.

 

Kaasava eelarve kontaktisikud vallas on arendusspetsialist(id), telefonidel +372 5911 8893, +372 524 5631 või e-posti aadressil vald@voruvald.ee

 

Dokumendid:

Kaasava eelarve ettepaneku esitamise vorm

Võru valla kaasava eelarve menetlemise kord

Rahandusministeeriumi kaasava eelarve juhend