Arengukavad ja eelarvestrateegiad

Võru valla arengukava

 

Võru maakonna arengustrateegia

 • Võru maakonna arengustrateegia 2035+
  • Sihtasutus Võrumaa Arenduskeskus nõukogu otsustas 28.04.2022 avada Võru maakonna arengustrateegia 2035+ uuendamiseks (otsus nr 1-1.1/7)
  • Sihtasutuse Võrumaa Arenduskeskus ja moodustatud töörühmade arengustrateegia menetlus 
  • Arendusstrateegia avalik väljapanek ajavahemikul 15-30.11.2022
  • Arengustrateegia arutelu Võru vallavolikogu majanduskomisjoni 10.01.2023 koosolekul (protokoll)
  • Arengustrateegia arutelu Võru vallavolkogu majanduskomisjoni 11.04.2023 koosolekul (protokoll)
  • Arengustrateegia I lugemine Võru Vallavolikogu 18.01.2023 istungil (protokoll nr 15)
  • Arengustrateegia II lugemine ja heakskiitmine Võru Vallavolikogu 19.04.2023 istungil (protokoll nr 19)

 

Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise (ÜVKA) kava

 

Kaugkütte ja energiamajanduse arengukavad

 

Haridusvaldkonna arengukava

 

Koolide arengukavad

 

Lasteaedade arengukavad