Võru Valla Teataja

Võru Valla Teatajat annab välja Võru vallavalitsus. Ajalehte koostab, toimetab ja küljendab Võru vallavalitsuse avalike suhete spetsialist Birgit Pettai (tel 5309 9116, e-post birgit.pettai@voruvald.ee).

Võru Valla Teataja ilmub iga kuu keskel, välja arvatud juulis, kokku 11 korda aastas. Ajaleht on Võru valla elanikele tasuta. 

Materjale ootame e-posti aadressile birgit.pettai@voruvald.ee. Toimetajal on õigus kaastöid nende selguse huvides toimetada ja lühendada. 

Võru Valla Teatajat trükib Printall AS ja kohale toimetab Omniva. 

Võru Valla Teataja tiraaž on 4300 eksemplari. 

Lehe ilmumine

 Septembrikuu Võru Valla Teataja ilmub 8. septembril.
 Artikleid, fotosid, teated ja kuulutusi ootame oktoobrikuu ajalehte 26. septembriks.
 Oktoobrikuu Võru Valla Teataja ilmub 13. oktoobril.

Võru Valla Teataja numbrid

2022

 

2021

 

2020


2019


2018


Varasemad Võru Valla Teatajad on kättesaadavad Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiivist DIGAR