Hariduskorralduslikud tegevused

Õpetajate töö- ja palgakorralduse kaasajastamine

Õpetajate töö- ja palgakorralduse kaasajastamine

Võru valla meekond osaleb piootprojektis „Õpetajate töö- ja palgakorralduse kaasajastamine". Projekti eesmärk on toetada  omavalitsusi õpetaja töö- ja palgakorralduse kujundamisel, sealhulgas luua selged kontseptuaalsed töö- ja palgakorralduse alused koolidele, mis väärtustaks õpetajat. Töö- ja palgakorralduse muudatuse juhtimisel, mõtestamisel ja analüüsimisel toetab KOVide meeskondi kogenud mentorid ja eksperdid.


 

Valla haridusvaldkonna arengukava

Võru valla haridusvaldkonna arengukava 2023-2030


 

Haridusasutuste võrgu analüüs