Võru Valla Teataja

Võru Valla Teatajat annab välja Võru vallavalitsus. Ajalehte koostab, toimetab ja küljendab Võru vallavalitsuse avalike suhete spetsialist Birgit Pettai (tel 5309 9116, e-post birgit.pettai@voruvald.ee).

Võru Valla Teataja ilmub iga kuu keskel, välja arvatud juulis, kokku 11 korda aastas. Ajaleht on Võru valla elanikele tasuta.

Kutsume üles julgelt teada andma, kui ajaleht teie postkasti mingil põhjusel pole jõudnud, et saaksime teate Omnivale edastada ja teenust parandada. Selleks palume teavitada vallalehe toimetajat e-posti aadressil birgit.pettai@voruvald.ee või 5309 9116.

Juhul, kui Te pole oma postkasti registreerinud, siis tuleks ise pöörduda Omniva poole.

Materjale vallalehe jaoks ootame e-posti aadressile birgit.pettai@voruvald.ee. Toimetajal on õigus kaastöid nende selguse huvides toimetada ja lühendada. 

Võru Valla Teatajat trükib Printall AS ja kohale toimetab Omniva. 

Võru Valla Teataja tiraaž on 4300 eksemplari. 

Ajalehes Võru Valla Teataja ei avalda eraisikute ja -ettevõtete reklaame ning selleks puudub ka vastav hinnakiri.

Lehe ilmumine

 Märtsikuu Võru Valla Teataja ilmus 9. märtsil.
  Artikleid, fotosid, teated ja kuulutusi ootame aprillikuu ajalehte 24. märtsiks.
 Aprillikuu Võru Valla Teataja ilmub 13. aprillil.

Võru Valla Teataja numbrid

2023

  

2022

 

2021

 

2020


2019


2018


Varasemad Võru Valla Teatajad on kättesaadavad Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiivist DIGAR