Eterniidijäätmete kogumise korraldamine Võru vallas

Aastatel 2022-2023 kogutakse Võru valla elanikelt kokku 240 tonni eterniidijäätmeid.
 
Projekti raames korraldatakse eterniidijäätmete kogumine Umbsaare ümberlaadimisjaamas, Vastseliina jäätmejaamas ja Sõmerpalu aleviku jäätmete kogumiskohas.
 
Projekti kestvus: aprill 2022 kuni november 2023.
 
Projekti kaasfinantseerib Keskkonnainvesteeringute Keskus ringmajanduse programmist summaga 16 695,64 eurot, millele lisandub vallapoolne omaosalus summas 14 4984,36 eurot.