Kontaktid

Võru vald on 2017. aastal loodud omavalitsusüksus Võru maakonnas. 
Võru vallaks ühinesid Lasva, Orava, Sõmerpalu, Võru ja Vastseliina vald.
 

Võru Vallavalitsus

Võrumõisa tee 4a, 65605 Võru linn
Registrikood 77000393
Telefon 785 1242
 
Võru Vallavalitsuse arveldusarved:
SEB pank EE931010402007075008
SWEDBANK EE602200221045260820
Tehingupartneri kood 582101 (vt rekvisiite)
Arved Võru Vallavalitsusele või meie allasutusele koos õige asutuse registrikoodiga palume saata e-arvena. Arvele märkida ka kauba/teenuse tellinud isik.
 
Leia meid sotsiaalmeediast
 

 

Vallavalitsuse tööaeg E–R 8.00–16.30.

Vastuvõtuajad osakondade kaupa nähtavad kontaktide juures. Väljaspool vastuvõtuaega kohtume eelneval kokkuleppel!

AMETIKOHT NIMI KONTAKTID  

Vallavanem

magistrikraad õigusteaduses

Vastuvõtt esmaspäeviti kella 9.00–12.00

Kalmer Puusepp

5347 0970

kalmer.puusepp@voruvald.ee

 

Abivallavanem

(majandusalal)

bakalaureusekraad kinnisvara planeerimises

Vastuvõtt esmaspäeviti kella 9.00–12.00

Juris Juhansoo

526 2886

juris.juhansoo@voruvald.ee

 

 

Abivallavanem

(haridus-, kultuuri- ja sotsiaalalal)

magistrikraad õigusteaduses

Vastuvõtt esmaspäeviti kella 9.00–12.00

Piret Otsatalu

520 3908

piret.otsatalu@voruvald.ee

Puhkusel 17.06.-28.06.24

 

KANTSELEI

Vastuvõtt esmaspäeviti kella 13.00–16.00 ja neljapäeviti kella 8.00–12.00 ja kella 13.00–16.00*
*vallasekretäril esmaspäeviti kella 9.00–12.00
*dokumendihalduse spetsialistil esmaspäeviti kella 9.00–12.00, teisipäeviti kella 13.00–16.00, kolmapäeviti kella 9.00–12.00, neljapäeviti kella 9.00–12.00 ja kella 13.00–16.00

 

Vallasekretär

magistrikraad õigusteaduses

Kaja Kiilo

5787 5848

kaja.kiilo@voruvald.ee

 

Jurist

magistrikraad õigusteaduses

Hanna Maria Rüütli

789 8289

hannamaria.ruutli@voruvald.ee

Puhkusel 25.06.-28.06.24

 

Kantseleispetsialist

magistrikraad riigiteadustes

Helle Kauts

785 1242

helle.kauts@voruvald.ee

Puhkusel 17.06.-18.06.24

 

Dokumendihalduse spetsialist

rakenduskõrgharidus infokorralduses

Raili Sultson

782 1576

raili.sultson@voruvald.ee

 

Personalispetsialist

rakenduskõrgharidus halduskorralduses

Ester Valgemäe

799 9361

ester.valgemae@voruvald.ee

 

Avalike suhete spetsialist

kutseeriharidus turundusspetsialistina

Katariina Ummelk

5309 9116

katariina.ummelk@voruvald.ee

 

IT-peaspetsialist

rakenduskõrgharidus infotehnoloogia süsteemides

Karl Kuningas

514 1538

karl.kuningas@voruvald.ee

 

IT-spetsialist

rakenduskõrgharidus majandusinfosüsteemide korraldamises

Alar Voomets

527 4645

alar.voomets@voruvald.ee

Puhkusel 17.06.-19.07.24

 

HARIDUS– JA KULTUURIOSAKOND

Vastuvõtt esmaspäeviti kella 13.00–16.00 ja neljapäeviti kella 8.00–12.00 ja kella 13.00–16.00*
*haridusnõunikul esmaspäeviti kella 9.00–12.00

 

Haridusnõunik

magistrikraad kultuurharidustöös

Siiri Konksi

5309 1595

siiri.konksi@voruvald.ee

 

 

Kultuuri- ja noorsootööspetsialist

rakenduskõrgharidus sotsiaaltöös

Sirle Muiste-Männik

514 7008

sirle.muiste-mannik@voruvald.ee

 

 

SOTSIAALOSAKOND

Vastuvõtt igal tööpäeval kella 8.00–12.00 ja kella 13.00–16.00*
*sotsiaalosakonna juhatajal esmaspäeviti kella 9.00–12.00

 

Sotsiaalosakonna juhataja

rakenduskõrgharidus sotsiaaltöös

Angela Järvpõld

5303 8110

angela.jarvpold@voruvald.ee

 

Lastekaitsespetsialist

bakalaureusekraad eripedagoogikas

Riina Mandel

518 7491

riina.mandel@voruvald.ee

 

Lastekaitsespetsialist

magistrikraad eripedagoogikas

Kristina Tobreluts

5194 6420

kristina.tobreluts@voruvald.ee

Puhkusel 25.06.-12.07.24

 

Sotsiaaltööspetsialist

keskeriharidus sotsiaalhoolduses

Kadri Truija

5302 5280

kadri.truija@voruvald.ee

Puhkusel 17.06.-21.06.24

 

Sotsiaaltööspetsialist

magistrikraad agronoomias

Maria Saarme

5332 4890

maria.saarme@voruvald.ee

Puhkusel 25.06.-12.07.24

 

Sotsiaaltööspetsialist

rakenduskõrgharidus sotsiaaltöös

Ene Andrejev

5329 2574

ene.andrejev@voruvald.ee

 

Sotsiaaltööspetsialist

rakenduskõrgharidus sotsiaaltöös

Helli Kalda

522 6285

helli.kalda@voruvald.ee

 

 

Sotsiaalteenuste spetsialist

rakenduskõrgharidus sotsiaaltöös

Ly Pihkanen

5470 0356

ly.pihkanen@voruvald.ee

Puhkusel 25.06.-28.06.24

 

Sotsiaaltöötaja

keskeriharidus zootehnikas

Aino Kaurson

5326 8535

aino.kaurson@voruvald.ee

 

 

Hooldustöötaja
Vastseliina

Tiiu Liivaoja

5354 3534

Puhkusel 25.06.-05.07.24

 

Hooldustöötaja
Vastseliina

Külli Ziugand

5365 9546

kulli.ziugand@voruvald.ee

 

Hooldustöötaja
Võru

Lilia Kaldmäe

513 5343

lilia.kaldmae@voruvald.ee

 

Hooldustöötaja
Orava

Eike Kaselaan

5351 3279

 

Hooldustöötaja
Lasva

Vaike Maask

5550 0635

Hooldustöötaja Lasva

Helen Tambets-Telk

517 9250

 

 

Hooldustöötaja
Sõmerpalu

Tiia Rahula

510 7662

Puhkusel 25.06.-22.07.24

 

Täiskasvanute tugiisik

Riina Nassar

5389 1053

riina.nassar@voruvald.ee

Puhkusel 10.06.-21.06.24

 

Täiskasvanute tugiisik

Marianne Hermann

5341 6254

marianne.hermann@voruvald.ee

 

MAJANDUSOSAKOND

Vastuvõtt esmaspäeviti kella 13.00–16.00 ja neljapäeviti kella 8.00–12.00

 

Ehitusspetsialist

üldkeskharidus

Ott Almann

5665 2826

ott.almann@voruvald.ee

Puhkusel 25.06.-28.06.24

 

Ehitusspetsialist

rakenduskõrgharidus maaehituses

Risto Kikkas

5365 7567

risto.kikkas@voruvald.ee

 

Planeeringuspetsialist

magistrikraad maastikuarhitektuuris

Triinu Jürisaar

5696 5750

triinu.jurisaar@voruvald.ee

Puhkusel 25.06.-17.07.24

 

Maaspetsialist

magistrikraad maakorraldusinsenerina

Alar Veibri

5910 5585

alar.veibri@voruvald.ee

 

Arendusspetsialist

magistrikraad majandusarvestuses ja finantsjuhtimises

Merle Tsirk

524 5631

merle.tsirk@voruvald.ee

Puhkusel 17.06.-21.06.24

 

Arendusspetsialist

kutsekõrgharidus õiguses spetsialiseerumisega tollindusele

Imre Maidla

5911 8893

imre.maidla@voruvald.ee

Hankespetsialist

rakenduskõrgharidus halduskorralduses

Rein Kraak

5306 4722

rein.kraak@voruvald.ee

Puhkusel 24.06.-28.06.24

Teedespetsialist

keskeriharidus tehnik-mehaanikuna

Peep Kimmel

529 0640

peep.kimmel@voruvald.ee

Puhkusel 25.06.-09.07.24

Teedespetsialist
(maade kasutusõiguste menetleja)

rakenduskõrgharidus juhiabina

Kirsika Kusnets

5330 4727

kirsika.kusnets@voruvald.ee

Puhkusel 17.06.-02.07.2024

Menetleja
(teede alal)

Aigar Kalk

5811 7805

aigar.kalk@voruvald.ee

 

Keskkonnaspetsialist

bakalaureusekraad metsamajanduses

Lembit Karolin

504 9458

lembit.karolin@voruvald.ee

 

Majandusspetsialist

keskeriharidus õmblustööstuse tehnik-tehnoloogina

Aivi Jääger

5745 0366

aivi.jaager@voruvald.ee

 

Majandustöötaja

Ülo Täht

5356 1216

ulo.taht@voruvald.ee

Puhkusel 25.06.-26.07.24

 

Majandustöötaja

Jaan Rüüberg

529 9561

jaan.ruuberg@voruvald.ee

 

Majandustöötaja
(teede alal)

Heiki Pilt

5194 8118

heiki.pilt@voruvald.ee

 

Majandustöötaja

Margus Muts

5329 2712

margus.muts@voruvald.ee

 

 

FINANTSOSAKOND

Vastuvõtuajad finantsosakonna juhatajal esmaspäeviti kella 9.00–12.00;
raamatupidaja-kassapidajal iga päev kella 8.00–12.00 ja kella 13.00–16.00

 

Finantsosakonna juhataja

magistrikraad majandusküberneetikas

Jaano Uibo

5336 4606

jaano.uibo@voruvald.ee

 

 

Pearaamatupidaja

magistrikraad raamatupidamise ja majandusanalüüsi erialal

Merike Matt

782 2712

merike.matt@voruvald.ee

Puhkusel 17.06.-28.06.24

 

Vanemraamatupidaja

keskeriharidus raamatupidajana

Maire Palo

782 2712

maire.palo@voruvald.ee

 

Raamatupidaja

keskeriharidus kaubatundjana

Mai Koort

782 2712

mai.koort@voruvald.ee

Puhkusel 12.06.-28.06.24

 

Raamatupidaja

kutseharidus raamatupidamisassistendina

Karmen Kelp

782 2712

karmen.kelp@voruvald.ee

 

Raamatupidaja-kassapidaja

Jelena Jivora

735 5060

jelena.jivora@voruvald.ee

Puhkusel 17.06.-21.06.24