Vagula järve püügiplatvorm ja infotahvel

Projekti raames rajati Vagula järvele püügiplatvorm ja infotahvel, et täiendada harrastuskalastuse võimalusi Võru vallas ning tõsta inimeste teadlikkust säästva kalanduse alal. Vagula järv on piirkonnas suurt harrastuskalapüügi potentsiaali omav järv.

Projekti maksumus: 13 193,08 eurot

Toetuse summa: 11 022,68 eurot

Projekti toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus. Töid teostati 2022. aasta talvel.