Õpilastranspordi sõidukulude hüvitamine sõidupiletite alusel

Kirjeldus:

Sõidupiletite alusel hüvitatakse sõidukulu kooli ja tagasi rahvastikuregistri andmetel Võru vallas elavatele õpilastele, kelle kodukohast koolini ei ole võimalik sõita õpilasliinidel või sooduskaardiga ühistranspordi liinidel.

Põhikooli õpilastele, kes õpivad väljaspool Võru valda ning Võru valla üldhariduskoolide õpilastele hüvitatakse sõidupiletite alusel sõit kooli ja tagasi arvestusega õpilase sõiduks igal koolipäeval üks kord kooli ja koju.

Väljaspool Võru valda keskharidust omandavatele õpilastele hüvitatakse õppeperioodil sõidupiletite alusel neli (4) korda kuus edasi-tagasi sõit kooli ja tagasi.

Bussipiletite maksumuse hüvitamiseks esitab lapsevanem või õpilase esindaja vallavalitsusele aruande ja kulu tõendavad sõidupiletid iga eelneva kalendrikuu eest järgmise kalendrikuu 10. kuupäevaks. Üle kahe kuu vanuseid sõidupileteid ei hüvitata.

Kestvus:

Sõidupiletite hüvitis kantakse hiljemalt aruande esitamise kuu viimaseks kuupäevaks aruandel esitatud arvelduskontole.

Õigusaktid:

Võru valla õpilastranspordi korraldamise, soodustuse andmise ning sõidukulude hüvitamise kord

Vastutaja:

Haridusnõunik Siiri Konksi, telefon 5309 1595, e-post siiri.konksi@voruvald.ee

 

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud:

Sisenege menüüribal nupu "LOGI SISSE" kaudu Võru valla veebikeskkonda. Vajalik on ID-kaart. Veebikeskkonda sisenedes tuvastatakse Teie isik ja kuvatakse rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vormi lõpus pärast nupule "SAADA" vajutamist, tuleb esitatud andmed digitaalselt allkirjastada.

Toimingu õnnestumiseks palun kasutage ID-kaardi tarkvara värskeimat versiooni ja seadistage veebilehitsejas lisamoodulid õigesti (juhend: https://id.ee/index.php?id=36636).

Jälgige vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate:

Vorm on saadetud
Vormi saaja nimi: Võru Vallavalitsus

Viide:


 


Taotlemine pabervormil

Vajalikud sammud:

Täitke aruande vorm paberkandjal. Aruande vormi saab Võru Vallavalitsusest või all olevalt viitelt.

Aruandel on oluline märkida õpilase nimi, sõidupiletite maksumus, sõidukulu kalendrikuu, taotleja nimi, isikukood, arvelduskonto number ja arvelduskonto omaniku nimi.

Vajaminevad dokumendid:

  • Aruanne
  • Bussipiletid

Viide:

Sõidupiletite hüvitamise aruanne (PDF / DOCX)